INRIKES. Patrik Oksanen menar att Ryssland och Nordiska motståndsrörelsen samarbetar mot den svenska regimen.

Inte ens med Yodas hjälp kan Patrik Oksanen räkna ut hur Nordiska motståndsrörelsens relation med Ryssland ser ut i verkligheten.

Den Star Wars-refererande Nato-propagandisten och journalisten Patrik Oksanen har medverkat på Folk och Försvar-konferensen i Sälen tillsammans med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), flera högt uppsatta politiker, rikspolischefen Anders Thornberg och ÖB Micael Bydén.

Oksanen har i samband med konferensen intervjuats i lokaltidningen dt.se där han påstår att Sverige – och framförallt Dalarna – är utsatt för hot av Ryssland och Nordiska motståndsrörelsen.

— De [Motståndsrörelsen] är närstående den Ryska federationen. Medlemmar har exempelvis varit på vapenutbildning där – det konstaterades efter sprängningen mot en flyktingförläggning i Göteborg som utfördes av anhängare, säger han.

Vad Oksanen inte verkar veta är att före detta medlemmar – som agerat på egen hand utan Nordiska motståndsrörelsens lednings godkännande – friats från sprängningen mot asylboendet i Göteborg.

Han fortsätter intervjun med att hävda att internationella medier som skriver om brott och politiska företeelser i Sverige utför ”påverkanskampanjer” mot landet.

— Att utmåla Sverige, och Västvärlden, som dekadent. Händelser som att en manlig falupolitiker blev våldtagen och att NMR marscherar i Dalarna utnyttjas för att utmåla Sverige som depraverat, i kaos och brottsligt. Målet är att urholka förtroendet för demokratin.

Att västerländska medier kontinuerligt uppmärksammar Putin-kritiska demonstrationer i Ryssland är ingenting som framkommer i intervjun.

Oksanen hävdar även att Kina köper samt spionerar på svenska industrier för att ”komma över kunskap som gör dem världsledande”. Ryssland försöker enligt den neokonservative journalisten ”hitta våra strategiska svagheter inför en eventuell konflikt”.

— Dalarna ligger strategiskt mellan Mälardalen och Trondheim, där eventuell Nato-hjälp kan komma. I länet finns tunga nationellt viktiga näringar och industrier, stora stamnät för el och inte minst en stor elproduktion, vid inte minst skyddsobjektet Trängslet. Även uppgifterna om att Dalarna inrymmer ”gamla zonen”, det vill säga platsen där regeringen skulle samlas vid kris, gör Dalarna högintressant för främmande makter, säger han.

Patrik Oksanen är idag även ”senior fellow” på Tankesmedjan Frivärld, vars ”opinionsbildande verksamhet” till stor del går ut på att stödja krigsorganisationen Nato och globalistprojektet EU.

Källor:
Främmande stormakter vill påverka demokratin: ”Dalarna utgör inget undantag”
Fri Världs hemsida


  • Publicerad:
    2020-01-14 22:15