NATO. Politiska ledare som motsätter sig NATO-medlemskap ska kunna mördas av USA för att förhindra att alliansen upplöses eller försvagas. Vilken politik folk röstar för i valen ska inte spela någon roll.

Om folket i ett europeiskt NATO-land väljer en regering som motsätter sig USA:s överhöghet över deras länder ska deras politiska ledare mördas och landet återinföras under USA:s och NATO:s ”beskydd”. Det avslöjade ryska RT:s program ”Truthseeker” i ett TV-inslag igår. Mördandet är inskrivet i NATO:s regler, och måste alltså godkännas av till exempel den svenska regeringen om ett inträde i NATO skall kunna ske.

Den kände visselblåsaren och före detta SS-officeren Hans Otto avslöjade under kalla kriget mordlistor på hundratals tyska socialdemokrater och kommunister. Mordlistorna hade gjorts av CIA:s organisation Gladio och syftade till att ta över Tyskland genom en statskupp om det tyska folket valde en regering USA inte godkänt.

Det av USA sponsrade inbördeskriget i Ukraina har aktualiserat USA:s olagliga metoder för att bibehålla sin militära världsdominans. USA har de senaste årtiondena förbehållit sig rätten att verka som FN:s militära del och fatta beslut fristående från FN:s politiska ledning. Obama hotar nu att ta över rymden och atombomba motsträviga länder i förebyggande syfte. I första hand är det Ryssland och Kina som ska atombombas till underkastelse.

Källor:
Secret Warfare: Operation Gladio and NATO’s Stay-Behind Armies
Former SS officer Hans Otto reveals the existence of BDJ-TD fascist German stay-behind
FACT SHEET: U.S. Crisis Support Package for Ukraine


  • Publicerad:
    2014-06-02 15:55