NATUR. Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat att hugga ner stora delar av ett naturreservat, för att istället bygga en parkering.

Naturreservatet Södra Skummeslöv, som ligger precis på gränsen mellan Båstad och Laholm, innehåller ett rikt djur- och växtliv. Så sent som 2014 konstaterades det även att området både var unikt och nationellt värdefullt.

I reservatet hade man då identifierat över 30 rödlistade arter. Främst rörde det sig om insekter och svampar och därför blev det även sagt att området skulle utvecklas med en sandhed, där många av arterna höll till.

Nu har dock Länsstyrelsen i Hallands län påbörjat ett arbete med att anlägga en ny väg och parkering i området. I samband med att den nya vägen och parkeringen ska anläggas, rensas även ungefär fem av naturreservatets 113 hektar på bergtall.

Flera lokalbor har kritiserat och ifrågasatt beslutet, en av dessa är Johan Lotand. Enligt honom finns det ett rikt djurliv även i reservatets skogsdelar, vilket är områden där träden just nu huggs ned.

— Det finns bland annat sällsynta sångfåglar, älg, rådjur, mård och räv. Jag tycker att man ska tänka positivt kring allt men om man gör totala vansinnigheter som man inte kan ångra måste det påpekas, säger Lotand.

Han säger vidare att det i dagsläget redan finns en parkering som ligger i anslutning till ett reningsverk vid reservatet, och undrar varför man inte bara kan utveckla den.

— Man måste tänka lite längre. Vad vill vi ha för natur framöver? Det finns mycket skog i Norrland men hur ska vi ha det här nere? Vill man ha öken och parkeringar?, säger Lotand och fortsätter:

— Det tar mellan 50 och 100 år för en skog att växa upp men med en motorsåg tar man ner den i ingen tid alls.

Källa:
Naturreservatet blir parkering – lokalbor protesterar


  • Publicerad:
    2018-02-26 19:35