DJUR & NATUR Länsstyrelsen har tidigare avbrutit bildandet av ett naturreservat vid viktiga Garphytteklint. Men nu väljer Örebro kommun att överklaga beslutet.

Nordfront har tidigare skrivit om det planerade naturreservatet i Garphytteklint i Örebro kommun. Projektet i den naturviktiga skogen lades ned av länsstyrelsen efter att en markägare ansökt om att få skövla gammelskogen.

Detta trots att delar av skogen är över 380 år gammal och utgör en hemvist för över 60 rödlistade arter och andra signalarter.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med boende i området varit drivande i att protestera mot länsstyrelsens beslut. Tillsammans har de samlat in över 2000 namnunderskrifter som motsätter sig beslutet.

Nu väljer även Örebro kommun att överklaga länsstyrelsens beslut, som man önskar ska prövas i rätten. Boende i området hoppas nu att kommunen ska kunna ta över ärendet.

— Vi skulle helst vilja att kommunen tar över frågan om reservatsbildningen från länsstyrelsen. Kommunen kan på samma sätt som länsstyrelsen inleda en reservatsbildning. De har redan kontaktat markägaren och har enligt uppgift erbjudit honom att kommunen vill köpa skogen. Han har dock bestämt avvisat detta erbjudande, säger en boende till Natursidan.

I ett sånt läge kan kommunen besluta om interimistiskt förbud mot skogsåtgärder som skadar de naturvärden man vill skydda. Beslutet kan förlängas till fem år och sedan får kommunen fatta beslut mot markägarens vilja.

Markägaren får i sin tur ersättning för hela skogens marknadsvärde plus 25 procent, men kan även överklaga hela processen till Högsta förvaltningsdomstolen.