INRIKES. Naturvårdsverket föreslår att vildsvin borde kunna serveras i den offentliga sektorn. Vildsvinspopulationen i Sverige växer, men ännu är konsumtionen av vildsvinskött liten. 

Ett vildsvin i skogen. Foto: CC public domain.

Vildsvinspopulationen växer kraftigt i Sverige och just nu beräknas antalet vildsvin ha överstigit 300 000 i landet. Det märks bland annat på vildsvinsjakten. Under 90-talet sköt man ungefär 300 vildsvin per år, jämfört med idag då man skjuter omkring 120 000 per år.

Trots detta konsumeras vildsvinskött förhållandevis lite i Sverige. Nu föreslår Naturvårdsverket att köttet bör säljas och serveras mer hos offentliga aktörer.

— Jag tycker att det är en klok tanke om vi i större utsträckning kan börja servera vildsvinskött i det offentliga rummet. Dels handlar ju vildsvinskött om attityder, beteenden och intressen hos allmänheten. Men i det offentliga rummet kan ju också myndigheter gå in och ’pusha’ för att det här ska säljas mer. Det kan handla om skolor, daghem, äldreomsorg, militär, museer eller vad det nu kan vara där det finns en offentlig aktör, säger Marcus Öhman på Naturvårdsverket till SVT.

— Vi ska komma ihåg att vildsvin och tamgris är samma art, så äter man fläsk så kan man också äta vildsvinskött, tillägger Öhman.


  • Publicerad:
    2020-08-15 09:20