YTTRANDEFRIHET. En präst i Svenska kyrkan som kallar sig själv för ”sann nationalsocialist” har avkragats av domkapitlet, som anklagat honom för att ha uttalat sig ”antisemitiskt och islamofobiskt”, och för att ha jämfört Jesus med Hitler.

En så kallad regnbågsmässa i Svenska kyrkans regi (arkivbild).

Domkapitlets utredning av prästens olämpliga yttranden och åsikter bygger på utlåtanden av så kallade ”experter”. En av dessa konstaterar att prästen bejakar en nationalsocialistisk idévärld och människosyn, är uttalad antisemit och gör grova islamofoba yttranden och ”uttalar sig i den nazistiska propagandan utifrån sin funktion som prästvigd”.

En annan anklagelse som framförs i utredningen är att prästen ska ha medverkat i en podd med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och där jämfört Jesus med Hitler.

Prästen förnekar inte att denne har sagt det som domkapitlet har fört fram, men åberopar åsiktsfrihet.

”Det nu Svenska kyrkan gör i sin iver kan få konsekvenser. Vad är nästa åtgärd? Skall präster med politiska sympatier bland Syndikalister, Kommunister, AfS, SD m.m. också utfrysas och åsiktsregistreras? Det är tråkigt att ni demokrater ofta ropar högst om åsiktsfrihet men tillämpar den minst”, skriver prästen.

Domkapitlet uttalade i mars i år att prästen, som inte har någon tjänst i Svenska kyrkan, hade brutit sina vigningslöften och ”i avsevärd mån skadat det anseende som en präst bör ha”. Prästen förklarades därför obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.

Prästen ansåg att avkragningen som domkapitlet beslutat om var ”vida överdriven” och överklagade till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Överklagandenämnden konstaterar att även om Svenska kyrkan också omfattas av den grundlagsstadgade yttrande- och tryckfriheten, så ger kyrkoordningen ”uttryck för en förväntan om att alla som har ett uppdrag i kyrkan är trogna mot Svenska kyrkans lära och ordning” och ett omdömesgillt agerande.

”Annat än obehörighetsförklaring inte kan komma ifråga. Överklagandet ska därför avslås”, skriver Svenska kyrkans överklagandenämnd i sitt beslut.

Överklagandenämnden är sista kyrkliga instans i ärendet och beslutet kan därför inte överklagas.

Källa:
Nazistpräst jämförde Jesus med Hitler – avkragas


  • Publicerad:
    2019-07-18 12:30