GLOBALISM. Under en utfrågning i parlamentet pressades Nederländernas premiärminister, Mark Rutte, kring hans koppling till globalistorganisationen World Economic Forum. Rutte avfärdar frågorna som ”konspirationsteorier”. 

World Economic Forums huvudman Klaus Schwab och Mark Rutte på Davosmötet 2019. Foto: WEF/Sikarin Fon Thanachaiary/CC BY-NC-SA 2.0.

Nederländernas premiärminister Mark Rutte, blev nyligen utfrågad i parlamentet angående hans kopplingar till globalistorganisationen World Economic Forum (WEF). Det var parlamentsledamoten Gideon van Meijeren från partiet ”Forum för demokrati”, som ifrågasatte varför Rutte brevväxlat med WEF-grundaren Klaus Schwab.

I november tackade premiärministern Schwabs bok, ”Covid-19: The great reset”, och beskrev den som ”en hoppfull analys för en bättre framtid”. 

Ledamoten van Meijeren sade under utfrågningen:

Fler och fler människor ser att det är en stor lögn att de nuvarande coronaåtgärderna är avsedda att skydda folkhälsan. Det väcker frågan varför man ivrar för alla dessa fruktansvärda åtgärder som ändrar på hela vårt sätt att leva och förstör hela vårt samhälle?

Det finns några inflytelserika globalister som enligt sina egna ord ser coronakrisen som en enorm möjlighet att ”starta om” världen, vilket betyder att de har ett perverst incitament att dra ut på detta. En av dessa globalister är Klaus Schwab, grundare och ordförande för World Economic Forum, och han har också skrivit en bok med den slående titeln ”Covid-19: The Great Reset”. Min fråga till premiärministern är: Hur bedömer han innehållet i denna bok?

Premiärministerns svar är något oväntat. Han påstår att han inte känner till boken, och att van Meijerens fråga består av ”konspirationsteorier”.

—  Jag känner inte till denna bok, men jag vill råda herr van Meijeren att inte gå för mycket in på alla dessa konspirationsteorier. Jag ser dem också på Youtube och tycker det är fascinerande hur de förklarar att 11 september inte hände och olika saker. Allt sammanställt väldigt fint, men vanligen är det vad det är – en konspirationsteori, säger Rutte, och van Meijeren svarar:

Det förvånar mig att den första frågan jag ställer herr Rutte sedan jag valdes in besvaras med en lögn, för jag håller ett brev här som är daterat till den 26 november 2020 från herr Rutte till Klaus Schwab, i vilket han tackar honom för att han skickat boken och kallar den ”en hoppfull analys för en bättre framtid”. Kan herr Rutte sondera sina minnen, det är mer än ett halvt år sedan, jag vet inte hur långt minne du har, men sannolikt är det fortfarande möjligt att återkalla detta för att besvara min första fråga.

Förutom att Rutte deltog på WEF:s Davosmöte 2019, har han också deltagit i det ökända Bilderbergmötet, där globalister samlas för att smida planer om folkets framtid.


  • Publicerad:
    2021-07-27 21:03