UTRIKES. Tysklands nedstängningspolitik gör att kassorna börjar sina för små-och medelstora företag. Många riskerar konkurs med arbetslöshet som följd om inget görs.

Den tyska nedstängningspolitiken under förbundskansler Angela Merkel konstateras nu föra med sig ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi. I en färsk undersökning av den tyska handelskammaren rapporterar hälften av företagen att man befinner sig i ekonomiskt nödläge.

Den höga kassalikviditeten hos tyska företag bedöms ha varit anledningen till att många företag överlevt Merkelregimens tidigare nedstängningar av företagssektorn – men nu uppger hela 20 procent av den tyska företagssektorn att de har problem med kassalikviditeten.

Enligt den tyska handelskammaren DIHKs nuvarande trendanalys är det framförallt små och medelstora företag som lider allra mest av nedstängningspolitiken medan de stora bolagen klarar sig bättre.

Hela 33 procent av konstnärligt inriktade företagen, 30 procent av resebyråerna, 27 procent av taxibolagen och 20 procent av företagen från cateringbranschen står inför en förestående konkurs. Sett till ekonomin som helhet ser sig 5 procent av landets företag som direkt konkursmässiga – omkring 175 000 företag.

Det statliga finansiella corona-stödet rapporteras därtill inte fungera ändamålsenligt och har istället skapat snedvridningar på marknaden där många företag som verkligen behöver och är berättigade till stödet ofta har svårt att få tillgång till detta på grund av krångliga och byråkratiska regler.

Tyska företagare uttrycker en allt större desperation och utan en snabb förändring av politiken bedöms situationen för bland annat detaljhandeln kunna leda till ännu mer påtagliga konsekvenser bland annat för många av Tysklands innerstäder, där många affärer redan i nuläget tvingats i konkurs.


  • Publicerad:
    2021-02-10 07:00