REPORTAGE Du programmeras till att överge dina egenintressen medan programmerarna uppenbarligen behåller sina positioner.

Varje dag utsätts jag och ni för propaganda i olika former. Människors oförmåga att avslöja den mest enkla propaganda har gjort att medierna i dagens läge inte ens behöver anstränga sig för att lura människor. Det bästa skyddet enligt mig är helt enkelt att inte konsumera någonting av propagandan.

Den 12 maj i år var ingen annorlunda dag för mediernas propaganda. Mediekompaniet släppte sin årliga redovisning ”Rättvisaren” om vem som exponeras i media. SVT valde att skriva ut rubriken: ”Ny undersökning: Män och vita personer dominerar i svenska medier”. I ingressen står det: ”bilder av ickevita personer utanför sportsammanhang är nästan helt frånvarande.”

Reportern Klara Rönnqvist Fors på SVT påstår i sin rubrik att det gäller samtliga medier i Sverige. Vad säger då undersökningen?

”Analysen baseras på mediernas webbeditioner. Mediemätningar visar att
räckvidden för printmedier dalar brant medan online-räckvidden istället
ökar. Webbeditionerna innehåller också ett större material än den tryckta
tidningen, som har ett begränsat innehåll. […] Ljud, rörlig bild och bild ingår inte i analysen.”

Propagandan börjar alltså redan i rubriken där läsaren ges uppfattningen att det gäller alla medier i Sverige när det egentligen endast gäller publiceringar på nätet och även där avgränsas urvalet eftersom man bortser från ljud, rörlig bild och bilder.

Om vi går vidare till ingressens påstående om att icke-vita personer är frånvarande. Vad säger undersökningen? I undersökningen används ordet frånvarande. Men ”frånvarande” är ett subjektivt ord. Det intressanta här är att man valt att använda sig av ett subjektivt ord när man i andra fall i rapporten ger statistiska siffror. Undersökningen använder sig av begreppen ”vit” och ”ickevit” men de skriver inte ut vem eller vilka som placerats i dessa kategorier. Faktum är att det saknas någon som helst information om dessa begrepp förutom att det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som tillhör dessa kategorier.

Trots detta basuneras det ut att ickevita knappt framställs i medierna i SVT:s artikel. Hur kan reportern egentligen veta detta med tanke på att undersökningen inte ens ger ett begrepp? Detta gör att det blir omöjligt att som reporter inom medier i Sverige att undersöka själv om undersökningen är korrekt. Det blir alltså uppenbart att reportern inte själv granskar vad som förs ut som sanning till människorna som läser påståendena. Jag mejlade reportern och frågade henne om hon visste avgränsningarna för begreppen ickevit och vit. Föga förvånande har hon inte svarat på mina frågor.

Jag vill lyfta fram att SVT gärna framställer sig som sanningssägare och politikerna vill nu ge journalister som Rönnqvist Fors extra beskydd för att de ”skyddar” demokratin.

Negerfritt på Mediekompaniet

Lita Nazar är kommunikationsdirektör för Mediekompaniet som gjort undersökningen. Hon anser att det blir problematiskt om inte människor känner igen sig i porträtteringen i medierna. Det är alltså uppenbart att hon önskar att fler ickevita människor skall synas i medierna i Sverige. Hur ser det ut på hennes egen arbetsplats? Svaret är att det är negerfritt, möjligtvis finns där några kryptojudar och en handfull människor har utomeuropeiska namn. Sådant här hyckleri om att det främst skall vara vita människor på sin egen arbetsplats är typiskt för medier i Sverige.

Varken SVT eller Nazar påpekar heller för läsaren att Mediekompaniet ägs av sex stora mediehus i Sverige. Det är alltså deras egna ägare som brister med att porträttera ickevita människor. Då blir frågan, varför skickades detta inte internt till ägarna?

Min spekulation till detta är ett vanligt fenomen inom medier. När det blir allt mer av något, i det här fallet ickevita människor i medier. Då måste medier föra fram att det inte är tillräckligt för att sedan långsamt föra in fler för att koka grodan långsamt. Du som läsare kanske kommer argumentera med någon i din närhet om att det syns utomeuropeiska invandrare allt mer i svenska medier. Då har den personen programmerats till att föra fram budskapet att de är underrepresenterade. Baserat på vad vi vet nu, en propagandaartikel i regimmedia.

Mediestrategier

Jag försökte kontakta kommunikationsdirektören Nazar flera gånger via telefon och mejl för att reda ut mina frågor kring vem som är vit kontra ickevit. Jag fick aldrig något svar från henne och detta är ett typiskt sätt att arbeta inom medierna. Man pratar bara med ”godkända” medier eller personer. De som kan föra fram det budskap man själv vill föra ut. Rönnqvist Fors var en sådan person och hon väljer själv att hålla tyst för hon vill inte svara på några frågor när jag kontaktar henne via mejl.

Några som verkligen ville bryta detta mönster var det numera nedlagda Granskning Sverige som trodde på det demokratiska samtalet men blev snarare utsatta för en jakt av journalister för att de vågade ifrågasätta deras agendor, såsom Nazars och Rönnqvist Fors agenda i den här undersökningen respektive artikeln på SVT.

Samtal med Björn Aronsson

För att försöka komma i kontakt med någon på Mediekompaniet så ringde jag därför VD:n direkt som faktiskt svarade. Han hänvisade mig första gången till Lita Nazar men eftersom hon aldrig svarade så jag beslöt mig för att ringa honom igen.

I samtalet kan vi direkt höra två sätt hur man hanterar personer som ringer för att ställa frågor. Man hänvisar till en utbildad kommunikationsdirektör och en av anledningarna till att jag tror att man gör detta är för att varje person måste noga väga varenda ord de säger. Man får sällan några nya chanser när drevet är igång eftersom det är så få ägare av mediebolagen idag och samtliga har i princip samma liberala inriktning.

Jag fick honom ändå att börja prata genom att ställa en ganska basal fråga som jag ändå behövde få svar på och som jag visste om att han kunde svara på. Sedan kom den andra mediestrategin, han börjar fråga vem jag är och vad mitt syfte är. Detta för att anpassa sina svar alternativt att sluta svara på frågor. Aronsson är ansvarig VD, han är förmodligen tillräckligt intelligent för att faktiskt kunna svara på frågor från mig kring det här ämnet men han kan inte. Anledningen till att han inte kan är för att om han gör det så riskerar han att få sparken och inte få fler jobb.

Man kan säga att min frågeställning är ful, jag försöker på sätt och vis ta brödet från hans mun, sabba en livslång karriär och kanske gör jag så att han även behöver flytta från sin renrasiga trappuppgång på Gärdet. Samtidigt är jag beredd att göra det, för varför skall endast Aronsson få möjligheten att bo rasrent och inte jag? Varför skall ditt arbete tas från dig och ges till en neger eller arab? Medan Aronsson och Nazar själva ser till sina egenintressen och fortsätter behålla sina jobb och därmed ökar på den statistik som de själva beklagar sig över eftersom de bägge två exponerats i media som ”vita” personer.

Anledningen till att jag valde att använda mig av den rubriken som jag gör är för att belysa för läsare att varje fråga kan belysas från flera håll och olika infallsvinklar. Rubriken är inte osann och enligt mig betydligt mer sanningsenlig än SVT:s eller Rättvisaren 2023 eftersom alla enkelt kan se att det finns inga svarta människor listade bland de anställda på Mediekompaniet.

Jag hade också kunnat ta detta längre, jag hade kunnat fråga människor på stan hur de känner inför frågan för att motbevisa deras tes om hur människor upplever exponeringen av invasiva raser i medierna i Sverige.

Jag tror en del människor hade tyckt att det vore absurt om jag visade upp den här inspelningen som ett av många bevis på Nordfront för att det visas för mycket ickevita men det är faktiskt såhär SVT har arbetat så många gånger att en blogg har skapats för att dokumentera det. Det är därför jag knappt längre läser nyheter, även om jag kanske borde göra det eftersom jag arbetar för att förändra. Har du ingen vilja att förändra då är faktiskt nyhetsläsning något av ett tidsslöseri, för du som individ agerar inte på den information du läser oavsett om du ser det som positivt, neutralt eller negativt. En annan fördel med att ge upp nyhetsläsningen är att du slipper bli undermedvetet programmerad av människor som har forskat i hur de skall programmera dig för att du skall dansa efter deras pipa.