KRÖNIKA. Nordfront återpublicerar här en artikel från Informationskriget.se. Metro-journalisten Lisa Magnusson säger att att vi svenskar inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna eftersom det enligt henne bara var ren tur att vi föddes här. Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om våra europeiska förfäders tusenåriga kamp för frihet och välstånd, vårt arv från dem och vår rätt att förfoga över det som tillhör oss. Arv lämnat till efterkommande är inte journalisters, byråkraters och politikers att skänka bort till andra.

infokrig

I en gammal artikel som emellanåt delas flitigt på sociala medier menar Metro-journalisten Lisa Magnusson helt seriöst att vi här i Sverige inte förtjänar att ha det bättre än flyktingarna för att vi, enligt henne, ska ha fått allt gratis. Hon skriver att vi inte har gjort något som ger oss mer rätt till en dräglig tillvaro och att det bara var ren tur att vi föddes här.

Något alla självhatande journalister av idag borde göra är att lära sig vår verkliga historia. Att vi har en dräglig tillvaro idag beror på att våra förfäder i Europa och i Sverige har arbetat otroligt hårt och stridit till döden för att vi, deras efterföljande, ska få ett bra liv. Det handlar inte om tur!

Vi i Europa och Sverige har haft förfäder som har planerat för framtiden genom att i de flesta fall göra sina hus som de ärvde lite bättre innan de lämnade från över dem till deras egna barn, genom att plantera träd som hundra år senare kunde fällas av deras egna barn och genom att slita ryggen av sig för att rensa ytterligare ett tunnland från sten så att de kunde lämna åkern lite större än när de fick den.

Vi har haft arbetsamma och uppfinningsrika förfäder som under årtusendena har fört en framgångsrik kamp för sin egen, för varandras och för sina efterföljares självständighet mot kringliggande folk samt mot den överhet som alltid har velat trycka ner, splittra och kontrollera folket. Det välstånd samt de fri- och rättigheter vi åtnjuter idag har betalats med svett och blod.

Det har aldrig handlat om tur! Istället har det alltid handlat om att våra förfäder var de i världen som mest framgångsrikt har lyckats skapa ett folkligt och humant samhälle samtidigt som de har lyckats försvara det mot såväl utomstående folk som mindre grupper inom det egna folket som velat ta över och kontrollera samhället för sina egna syften. Denna av våra förfäder så framgångsrika kamp har skapat västvärlden av idag, som trots alla sina brister ändå är de bästa och friaste av alla samhällen på jorden. Om journalister som Lisa Magnussons lyckas att få oss att tro att det som har kommit av våra föregångares kamp blott handlar om tur och om media och skolsystem lyckas att få oss att skämmas tillräckligt mycket över oss själva genom den förvanskade historiebeskrivning de förmedlar till oss, där vi européer alltid framställs som ”skurkarna”, så blir det genast mycket lättare för vår överhet av idag att, under förevändningen att de ska använda resurserna för att hjälpa resten av världens befolkning, bland annat genom den omfattande asylinvandringen, och att de ska skydda oss från terrorism, ta ifrån oss de resurser och de friheter de inte lyckades ta från våra förfäder.

Texten är tidigare publicerad på Informationskriget.se


  • Publicerad:
    2017-01-08 21:16