INRIKES. I Högsbo kommun i Kalmar län hamnade en arbetslös man i en akut nödsituation och behövde hjälp från socialtjänsten att betala mat och hyra. Socialtjänsten kunde inte hjälpa till eftersom mannen hade ”19 kronor på sitt konto vilket kan användas till mat”. Kommunen har dock inte haft några problem med att under flera år storsatsa på inkommande migranter.

Det var en 31-årig arbetslös man i Högsbo kommun i Kalmar län som hamnade i ett akut nödläge där han behövde ekonomisk hjälp från socialtjänsten för att klara mat och hyra. Han nekades hjälp och överklagade till socialnämnden.

Socialnämnden ansåg i sitt utlåtande att mannen inte gjort tillräckligt för att söka arbete eller planera sin ekonomi samt att han hade ”19 kronor på sitt konto vilka kan användas till mat”.

Mannen höll inte med om nämndens utlåtande utan överklagade till förvaltningsrätten som nu fastslagit att kommunen gjort fel. Det ska inte vara avgörande om man sökt arbete eller har 19 kronor på kontot för att ha rätt till ekonomisk hjälp vid en akut kris, utan mannen ska beviljas bistånd.

Högsby kommun har under de senaste åren varit starkt engagerade i att ta emot migranter. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet har andelen utrikes födda i Högsby kommun ökat snabbast i hela landet.

Kommunen toppade år 2015 listan över kommunmottagande per invånare.

År 2016 fick Högsby 29,3 miljoner kronor i understöd från regeringen.

– Vi firade med att bjuda de nyanlända på kaffe och pepparkakor utanför Migrationsverkets kontor, berättade då kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C).

Johansson Evertsson efterlyste så sent som förra hösten ännu fler migranter till kommunen med hänvisning till att det var arbetskraftsunderskott.

I juni 2019 uppmärksammades dock av Sveriges Radio att Högsbo kommun kommer att gå back med 18,5 miljoner kronor under året. Nu hoppas Johansson Evertsson på ännu fler skattekronor från staten för att undvika en skattehöjning i kommunen.

– Vi väljer att ta av våra reserver i första hand och hoppas att kostnadsutjämningen gör att vi då inte behöver göra en skattehöjning, säger Johansson Evertsson.

Källor:
Högsby kommun nekade man nödhjälp: ”Du har 19 kronor på ditt konto vilka kan användas till mat”
Högsby toppar ligan: ”Tagit emot flest invandrare”
”Gränsen är snart nådd”
Tufft ekonomiskt läge i Högsby – går back 18,5 miljoner


  • Publicerad:
    2019-07-17 21:55