UTRIKES. Staten Nevada gör nu gemensam sak med flera andra amerikanska stater och deklarerar officiellt rasism som ett allvarligt folkhälsoproblem.

Afroamerikan. Genrebild.

Nevadas guvernör, demokraten Steve Sisolak, har skrivit på en resolution som klassar rasism som ett akut folkhälsoproblem. I ett uttalande säger guvernören:

— Institutionell rasism har pågått alltför länge i den här staten och i det här landet.

Över 20 stater och lokala styren, bland dem Michigan, Ohio och Wisconsin, har sedan tidigare tagit beslutet att förklara rasism som en akut hälsokris.

Som stöd för beslutet hänvisar politikerna till påstådd forskning som visar att rasism förklarar en överrepresentation av hälsoproblem hos de grupper som drabbas. Bland annat sägs den allestädes närvarande rasismen skapa stress som påverkar olika organ och den allmänna fysiska hälsan.

Georges Benjamin, ordföranden i American Public Health Association, säger till tidningen Pew:

— Vi vet utan tvekan att själva kärnan av ojämlikheten i hälsa beror på rasism.

Benjamin menar att socioekonomiska förklaringar inte räcker för att förklara ojämlikheten i hälsa mellan vita och färgade amerikaner.

–Min status, min slips skyddar mig inte som svart man, säger han.

Påhejarna av resolutionen pekar på statistik som sägs visa att livslängden i genomsnitt är fyra år kortare för den afroamerikanska populationen jämfört med resterande befolkning, och att svarta kvinnor löper fyra gånger så stor risk för att dö i samband med graviditet jämfört med vita kvinnor.

Dessutom menar ledande politiker att Covid-19 har slagit oproportionerligt hårt mot minoriteter och att detta skulle vara ett utslag av strukturell rasism.

Till Las Vegas Sun säger Nevada-senatorn, demokraten Yvanna Cancela, att resolutionen innebär ett åtagande om att rasistisk diskriminering ska tas i beaktande i samband med lagstiftning.


  • Publicerad:
    2020-08-11 11:35