UTRIKES. En video visar hur NGO (icke-statliga organisationer) pysslar med smuggling av afrikanska invandrare till Italien och bidrar med transport från den libyska kusten.

Videon från det geopolitiska analysföretaget Gefira visar hur NGO-marinfartyg smugglar illegala afrikanska invandrare till Italien genom att plocka upp dem vid deras kust och sedan transporterar dem hela vägen till Italien. Den kriminella handlingen, som är ett avsiktligt brott mot EU:s invandringslagstiftning, inte bara tolereras men även uppmuntras från EU så att ”humanitära organisationer” kan genomföra ”räddningsoperationer” utanför Libyens kust.

NGO-fartygen hämtar afrikanska män i sitt eget land och skickar dem till Italien där de under falska premisser söker asyl för att kunna bosätta sig i landet. De illegala invandrarna visar sig vara nästan omöjliga att utvisa när de väl har kommit till landet.

Se klippet nedanför:

Källor:
NGOs Armada operating off the coast of Libya
The Americans from MOAS ferry migrants to Europe
Caught in the act: NGOs deal in migrant smuggling
NGO-fartøyer smugler afrikanske innvandrere til Italia


  • Publicerad:
    2016-12-16 10:35