NATIONALISM. Den brittiske nationalisten Nick Griffin har släppt en kort skrift som attackerar alternativhögern för att ha välkomnat bögar in i rörelsen.

Nick Griffin, tidigare ledare för det brittiska nationalistpartiet BNP, släppte nyligen en skrift på 88 sidor där han attackerar den internationella ”alt-right”-rörelsen. Skriften, som har rubriken ”Alt right? NOT RIGHT!”, driver tesen att rörelsen har ”homosexualiserats” genom att bland annat välkomna homosexuella som föreläsare och inte otvetydigt fördöma homosexualitet.

Enligt Griffin började dörrarna för homosexuella öppnas runt 2010 på ett sätt som tidigare varit otänkbart bland vita nationalister. Griffin tar bland annat upp den öppet homosexuella författaren Jack Donovan som ett exempel på en person som välkomnats av alternativhögern. Även Counter-Currents Greg Johnson och videobloggaren Millennial Woes (Colin Robertson) är några av de som pekas ut som homosexuella av Griffin.

”Alt-right”-profilen Richard Spencer beskrivs också som en person som haft en ”avgörande roll” i ”gayifieringen” av alternativhögern. Detta påstående från Griffin baseras dock på gamla ställningstaganden och ignorerar det faktum att Spencer-projektet AltRight.com publicerat artiklar som tagit ställning för att homosexuella inte bör vara välkomna inom deras rörelse.

Stora delar av skriften missar dock målet då den tar upp personer och organisationer med svag koppling till alternativhögern. Många av personerna som Griffin kritiserar hör istället hemma i den så kallade ”alt-light”-sfären som är mer kulturnationalistisk och counterjihadistisk.

Griffins skrift har också kritiserats av många, däribland av Jonas De Geer och Frodi Midjord i Me Ne Frego som tog upp ett exempel på hur Griffin helt plockade ett uttalande från en person ur sitt sammanhang och fick det att framstå som att personen var positiv till något som han egentligen var emot.

Noterbart är också att Griffins skrift angriper nationalsocialismen som omoralisk. Utöver ”homosexualiseringen” måste ”den sanna högern” enligt Griffin vara vaksam mot ”satanism, sionism och nazism”. Griffin sprider också konspirationsteorin att NSDAP sponsrades av Wall Street.

Skriften är uppenbart skriven ur ett snävt kristet perspektiv och även om Griffin anser att icke-kristna nationalister är välkomna i rörelsen så måste dessa acceptera att kristendomen spelar en ”vital och oersättbar roll” i den kommande kampen. Griffin jämför också hednisk/förkristen tro med ”tro” på utomjordingar och menar att de enda seriösa religionerna är islam och kristendom. En av de två religionerna kommer enligt Griffin att bli den dominanta religionen i framtidens Europa.

I slutet av skriften attackerar Griffin även libertarianismen som har spelat en viss roll inom den amerikanska ”alt-right”-rörelsen och sedermera också vunnit viss mark bland europeiska nationalister. Griffin skriver angående libertarianismen: ”Reconquistan kommer inte att vinnas av de som tänker i termer av ’jag’, ’mig’ och ’mitt’ utan av de som agerar i termer av ’vi’, ’oss’ och ’vårt’.”

Avslutningsvis menar Griffin att lösningen på homofrågan är att nationalister inte ger någon plattform till öppet homosexuella individer och att de som bryter mot denna regel ska kritiseras och isoleras.

Källa:
Alt right? NOT RIGHT!


  • Publicerad:
    2017-11-22 13:45