HÄLSA. Rekordmånga människor i Europa har insjuknat i den farliga tropiska sjukdomen nilfeber. En mindre allvarlig men obehaglig ehec-smitta drabbar nu också stora delar av Sverige.

Nilfebersmygga

Hittills i år har 1 266 sjukdomsfall av nilfeber registrerats i Europa. Av dem har hittills 124 dött. De flesta som smittas får bara lättare influensasymptom, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför kan det antas att mörkertalet för antalet smittade är mycket stort. Många smittade människor vars symptom liknar lättare influensasymptom uppsöker inte sjukvård eller diagnosticeras inte med nilfeber.

Den ovanligt fuktiga och varma våren och sommaren tros ligga bakom den kraftiga ökningen av nilfeber som sprids med myggor, skriver TT. Den judiska tidningen Dagens Nyheter skriver att viruset kan smitta flyttfåglar och däggdjur. När djuren sticks av husmyggor bär de med sig viruset till nästa mål, som kan vara en människa. Eftersom människan klassas som ett däggdjur, sprids sjukdomen alltså även via människor som reser.

Det finns varken förebyggande eller botande behandling för sjukdomen.

Den europeiska smittskyddsenheten går enligt Dagens Nyheter längre än att bara peka ut årets varma väder, och skyller på klimatet. Deras klimatmodeller spår att klimatförändringarna kommer att göra att sjukdomsutbrotten i framtiden blir värre, rapporterar tidningen.

En del skeptiker anser dock att inte alla faktorer tas i beaktande. Djur och människor som har rest till tropiska resmål, eller människor som flyttar hit från områden där nilfeber är vanligt bör enligt dem också räknas som faktorer som sprider den fruktade sjukdomen. Eftersom nilfeber inte bara kan spridas via tropiska myggor som brer ut sig när vädret tillåter utan även via myggarter som är vanliga i Nordeuropa, räcker det med att smittade däggdjur reser till Europa för att europeiska myggor ska föra smittan vidare.

EU inser att detta är en fara. Till Sveriges Radio Ekot säger Jan Semen-za som är forskningschef på Edec att EU har infört en månads karantän för alla blodgivare som varit i dokumenterat smittade områden i Europa, berättar Dagens Nyheter. Smittat blod som överförs mellan människor via transfusioner har samma effekt som myggor som suger blod från en människa, och sedan sprider smittan vidare till nästa människa.

Förutom hotet från den mycket allvarliga nilfebern pågår det i Norden ett stort utbrott av en obehaglig magsjuka. Magsjukan orsakas av tarmbakterien ehec.

Slutet av sommaren är den vanligaste tiden för ehecutbrott. Det är under den så kallade rötmånaden livsmedel är känsligare för bakterietillväxt. I år är utbrottet större än vanligt. Ovanligt är att ehecutbrottet detta år är spritt över hela Sverige. Elva landsting och regioner i Sverige är drabbade.Man vet trots undersökningar ännu inte vilka platser som är utbrottens ursprung denna gång.

Källor:
Rekord i antal fall av nilfeber i Europa i år 
Årets West Nile-virusepidemi rekordstor i Europa 
Stort utbrott av magsjuka råder – så undviker du den


  • Publicerad:
    2018-10-03 08:35