INRIKES. Regeringens planer om att avskaffa bland annat organisationsfriheten får nu kritik av Nils Funcke.

Under onsdagen meddelade justitieminister Morgan Johansson att regeringen kommer gå vidare med arbetet med att förbjuda så kallade ”rasistiska organisationer”. Bland de ”verktyg” Johansson efterlyste för att få bort dessa organisationer från samhället, tillsammans med ”rasister” som sprider ”hat och hot” på internet, fanns avskaffad demonstrationsfrihet och förbud för ”rasistiska organisationer” att äga egendom och driva tidningar.

Johanssons förslag möter dock kritik, nu från yttrandefrihetsdebattören Nils Funcke:

— Detta inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna i form av demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten. Det finns ingen anledning att utsträcka ett förbud till att gälla organisationer eftersom många av de gärningar som vit makt-rörelsen bedriver de är ju redan i dag straffbelagda, säger Funcke, som verkar tro att delar av de ”rasistiska” organisationernas verksamhet är brottslig.

En av de risker Funcke ser med en sådan lagstiftning är att den kan tillämpas godtyckligt, vilket redan är fallet med lagen om ”hets mot folkgrupp” genom att domstolarna godtar så kallad ”tolkningsfakta”, speciellt då begreppet ”rasism” är vagt.

Källa:
Kritik mot förbud mot rasistiska organisationer


  • Publicerad:
    2019-07-05 22:25