Nordiska nationalsocialister (NNS) har under dagen meddelat på sin hemsida att man upphör med sin verksamhet.

nns_fana

Idag meddelades att organisationsledningen för Nordiska nationalsocialister tillsammans med organisationens medlemmar och provmedlemmar fattat beslutet att upphöra med sin verksamhet. I ett sista meddelande förklarar organisationen att det nu står anslutna till organisationen fritt att engagera sig på det sätt de önskar, men att beslutet har fattats till förmån för ett enat och starkt nationalsocialistiskt alternativ i Sverige. Nordiska nationalsocialister grundades 2009 i syfte att försvara och avancera nationalsocialismen. Organisationen har haft Rickard Ekman som ordförande från organisationens grundande.

Trots beskedet finns det ändå möjlighet att något positivt kan komma ur det negativa. Särskilt som organisationsledningen tagit beslutet med nationalsocialistisk enighet i åtanke. Motståndsrörelsen tackar NNS för att man tagit beslutet att eventuella tillgångar skänks till Motståndsrörelsen. Vi önskar Nordiska nationalsocialisters medlemmar lycka till och hoppas på deras fortsatta engagemang i kampen.

2013-05-07:

Beslut om nationalsocialistisk enighet

Ordföranden och den övriga organisationsledningen för Nordiska nationalsocialister (NNS) beslutade den 7 maj 2013 tillsammans med organisationens fullvärdiga medlemmar samt provmedlemmar enhälligt att organisationen Nordiska nationalsocialister upphör med sin verksamhet till förmån för Nordiska motståndsrörelsen. I och med detta beslut finns nu endast en nationalsocialistisk organisation i Sverige.

Beslutet innebär konkret att Nordiska nationalsocialister upplöses villkorslöst och att det står de personer som tidigare varit anslutna till organisationen fritt att engagera sig på så sätt de önskar, men att organisationsledningen och organisationens medlemmar och provmedlemmar fattat ett beslut om att nedläggningen sker till förmån för den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen för att det på detta sätt endast ska finnas ett enat och starkt nationalsocialistiskt alternativ i Sverige.
Nordiska nationalsocialisters ordförande, Rickard Ekman, har valt att avsluta sitt politiska engagemang och kommer inte fortsättningsvis att vara aktiv i politiska sammanhang.
Enligt Nordiska nationalsocialisters stadgar ska organisationens tillgångar vid upplösning av verksamheten tillfalla en annan nationalsocialistisk organisation, vilken således blir Nordiska motståndsrörelsen:

Kampen går vidare.

/ Nordiska nationalsocialisters organisationsledning

Läs även:
Beslut om nationalsocialistisk enighet
Tidigare intervju med Nordiska nationalsocialisters ordförande Rickard Ekman


  • Publicerad:
    2013-05-07 23:58