NORDEN. Återigen åtalas en högt uppsatt finsk tjänsteman för korruption. Denna gång gäller det tullens generaldirektör.

Som Nordfront tidigare rapporterat om så har flera finska tjänstemän inom landets lagförande myndigheter på senare tid åtalats för brott, tjänstefel eller korruption, och nu är det dags igen. Denna gång är det den finska tullens generaldirektör Antti Hartikainen som står åtalad för jäv. Detta efter att han varken jävat sig eller lämnat ett möte där hans frus tidsbundna tjänsteförhållande behandlades. Brottet Hartikainen står åtalad för är brott mot förvaltningsrätten.

Hartikainens åtal blir således det tredje mot en högt uppsatt tjänsteman från Finlands lagförande myndigheter sedan dess att Nordiska motståndsrörelsens finska gren dömts till att lägga ner sin verksamhet under den skenheliga förevändningen ”mot god sed”.

Finansministeriet, under vilket tullen lyder, har inte valt att vidta några åtgärder mot Hartikainen.

Källa:
Finansministeriet kommenterar åtal mot tullens generaldirektör


  • Publicerad:
    2018-01-12 06:00