JÄMSTÄLLDHET. För att jämna ut ”orättvisorna” med att fler män än kvinnor får Nobelpris föreslås nu negativ särbehandling av män.

Bildtext: En stereotypisk nobelpristagare: Man och jude. (CC0 Public Domain)

Nobelpris delas oftast ut till män. Nobelkommittén tycker nu, liksom flera feministiska debattörer länge har ansett, att detta är orättvist och har nu diskuterat flera förslag på att se till att antalet kvinnor som får Nobelpris i framtiden ska öka.

Nobelstiftelsens styrelseordförande Carl-Henrik Heldin säger till Sveriges Radios vetenskapsredaktion att kvinnors underrepresentation är ett verkligt problem som ”måste tas på allvar” och att Nobelstiftelsen ska göra sitt yttersta för att se till att inte kvinnor längre ”missgynnas” i prisutdelningen.

Ett problem är att de som föreslår en pristagare oftast föreslår en manlig priskandidat, säger Heldin. Om man istället skulle kunna nominera tre pristagare är chansen större att det kommer med en kvinna bland förslagen. Då kan man välja den kvinnan istället.

Heldin antyder med sitt resonemang att de upp till cirka 5 000 instanser och personer som erbjuds att skicka in nomineringar till nobelpriskandidater reproducerar ett patriarkalt förtryck som gör att kvinnor inte nomineras i stor omfattning. Har man föreställningen att det inte finns skillnader på kvinnor och män bör det alltså enligt en sådan förklaringsmodell rimligen inte finnas några skäl till att kvinnor inte oftare får nobelpris.

Ett annat sätt som Heldin föreslår för att se till att fler kvinnliga Nobelpristagare utses, är att uppmuntra de som nominerar pristagare att helt enkelt nominera personer inom det ”underrepresenterade könet”.
Om Heldins genusmedvetna förslag klubbas igenom, kan vi vänta oss en ökning av kvinnliga nobelpristagare. Skulle sådan policy inte ha önskvärd effekt, bör det i framtiden gå att ändra regelverket på mer drastiska sätt för att antalet kvinnor bland pristagarna ska kunna öka.

Det finns även andra ojämlikheter bland pristagarnas fördelning. Inte bara kvinnor är underrepresenterade, utan även forskare från exempelvis Kina och subsahariska länder. Judar är kraftigt överrepresenterade bland pristagarna. Liknande utjämningsinstrument bör kunna skapas för att exempelvis forskare från Somalia och Tchad ska kunna få pris inom de naturvetenskapliga områdena, och judar betydligt färre. Detta bör kunna lyftas till lika viktiga frågor för ”representativitet” och ”allas lika värde”.

Nobelkommitténs förslag antyder att det har funnits andra bevekelsegrunder än strikt vetenskapliga framsteg som avgör vilka personer som skall få priset, såsom kön och etnicitet.

Källa:
Förslagen som ska ge fler kvinnor chans till Nobelpris


  • Publicerad:
    2018-02-13 09:15