NORGE. Forskningschefen vid Nobelinstitutet konstaterar att norrmännen kommer att bli en minoritet i sitt eget land i framtiden om inte invandringen stoppas.

Det var i samband med en Brochmann-rapport om hur invandringen påverkar det norska välfärdssystemet som forskningschefen vid Nobelinstitutet, Asle Toje, kom med sina konstateranden.

Toje förklarade att rapporten i allmänhet förutsätter att invandringen kommer att minska, utan att komma med någon vidare förklaring om hur eller varför det skulle bli så. Toje ska ha varit så pass oenig med detta att det skrevs in som en anteckning i rapporten.

”Rapportens prognoser har som utgångspunkt att etniska norrmänn inte kommer att vara i minoritet. Rapporten anger helt enkelt att invandringen kommer att minska, utan att förklara hur eller varför”.

Forskningschefen konstaterar dock att etniska norrmän kommer att bli en minoritet i sitt eget land och att både norsk kultur och det norska välfärdssystemet är hotad, om inte invandringen stoppas.

Källor:
Asle Toje: –Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden
Nobeltopp: – Nordmenn vil bli en minoritet i sitt eget land


  • Publicerad:
    2017-02-06 09:00