Nordanstig är en liten kommun i norra Hälsingland, i vilken det enbart bor lite drygt 9500 invånare. Trots att Nordanstig är en liten glesbygdskommun med få invånare så tar kommunen emot nyanlända flyktingar. I dagsläget rör det sig om ca 30-35 stycken nyanlända per år och många av dessa hamnar på flyktingboendet i Strömsbruk.

Nordfront har tidigare rapporterat om att antalet asylsökande förväntas öka nästa år. Enligt Migrationsverkets prognoser beräknas så många som 54000 personer söka asyl i Sverige under året. Denna ökning beskrivs som ”drastisk” även av politiskt korrekt media som Hela Hälsingland. För att klara av denna drastiska ökning vill Länsstyrelsen i Gävleborg att länets kommuner ska fördubbla mottagandet av asylsökande. År 2013 vill Länsstyrelsen således se att kommunerna tar emot inte mindre än 1380 personer. Detta har fått Nordanstig att sätta ner foten och säga stopp. Åke Bertils (S), ordförande i omsorgs- och lärandenämnden sade under förra veckan till Hudiksvalls tidning att ett ökat antal asylsökande i Nordanstig ”skulle bli tufft då vi redan har dålig ekonomi”, varefter han konstaterar att ”Vi kan inte höja vår kvot”.

Även kommunalrådet Stig Eng (C) och kommunalrådet Monica Olsson (S) är tveksamma till Länsstyrelsens idé. ”Jag är tveksam till att ta emot fler, det kan bli ekonomisk kännbart för Nordanstig”, säger Stig Eng till HT. Det finns dock vissa inom kommunen som är positiva till ett ökat flyktingmottagande, däribland Bente Sandström, som är arbetsmarknads- och integrationschef i Nordanstig. Frågan kommer därför att avgöras i kommunfullmäktige.

Var Länsstyrelsen i Gävleborg ska hitta alla extra platser ifall Nordanstig väljer att stå fast vid sitt nej återstår att se. I Gävle finns inga lediga bostäder, menar Peter Bergström, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande i Gävle kommun, i en intervju med Arbetarbladet. Istället för att placera ut de asylsökande i Gävle menar han att ”man nog ska se det ur ett länsperspektiv, om det inte finns bostäder i Gävle så gör det kanske det på annat håll i länet”.

Andra orter i länet har dock redan fått nog. Redan år 2010 rev Söderhamns kommun ett helt bostadsområde för att hindra Migrationsverket från att placera ut asylsökande i de tomma lägenheterna. ”Vi har aldrig haft ett bostadsområde för att låna ut det till Migrationsverket i all evighet”, sade Söderhamns dåvarande kommunalråd Eva Tjernström, (S), till TV-programmet Kalla fakta i samband med rivandet.


  • Publicerad:
    2012-11-26 14:47