INSÄNDARE. Manulf Hedlund skriver i en insändare om hur fientliga krafter fördärvar vår framtid genom att indoktrinera ungdomen i egennytta och dekadens.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Något man ofta kan höra politiker och lärare yttra sig om är att ungdomen är väldigt god och att vi är dem som skall ta över allting från den gamla generationen för att fortsätta hålla igång maskineriet. Ungdomen är alltså framtiden, det grundläggande påståendet stämmer – men är ungdomen verkligen god eller är den klandervärd och dekadent?

Ungdomen har under en lång tid blivit försedd med degeneration, indoktrinering, egennytta, materialism och brist på kunskap rent allmänt, men även politiskt- och historiemässigt. Eftersom ungdomen är framtiden är det inte en ren slump att det finns väldigt ljusskygga krafter som vill skapa en väldigt kraftlös och lättledd sådan, utan ett högre syfte eller någon insikt om dagens situation där vårt folks överlevnad står på spel.

En väldigt evident strategi som dessa ljusskygga krafter använder sig av är att bland annat flytta fokuset från de verkliga problemen och istället låta materialismen, egennyttigheten och destruktiva berusningsmedel göra jobbet. Detta är något ungdomen emellanåt ägnar sin tid åt, där de får en väldigt tillfredsställande stund, men dock tillfälligt, som därefter kan bli ett lidande längre fram. Att flytta fokus från de verkliga problemen är en väldigt gammal strategi som har använts förut, bland annat i krig eller när det exempelvis finns tecken på korruption i ett land och där en massa genomskådar denna korruption.

Nej, dagens ungdom är väldigt dekadent och degenererad. Den rätta medicinen är nationalsocialismen, där ideologin i det stora hela handlar om folkgemenskap och kärlek till sina egna. Att vara svensk är något av det vackraste och mest unika på jorden, vi delar samma blod och identitet och vi skall kämpa för de högre syftet: Vårt folks överlevnad.

Vi skall bygga en otroligt stark ungdom med sunda värderingar och det är vi nationalsocialistiska ungdomar som är Nordens framtid. Jag vet att ungdomen innerst inne är fylld utav kämparglöd, sunda värderingar, idéer och rasmedvetenhet.

Nordens ungdom: Anslut er till Nordiska motståndsrörelsen för att kämpa för vårt folks överlevnad och frihet!

/Manulf Hedlund


  • Publicerad:
    2017-09-06 15:13