Dagens datum 24 april: Denna dag återvänder den finlandssvenske polarfararen Nordenskiöld efter Vegaexpeditionen. Nordenskiöld hade funnit och genomseglat Nordostpassagen.

nordenskiold1

Adolf Erik Nordenskiöld föddes den 18 november 1832 i Helsingfors. Släkten Nordenskiöld kom ursprungligen från Sverige, men var sedan 1600-talet bosatt i Finland. Adolf Erik Nordenskiöld skulle under sin livstid komma att bli känd som mineralog, genealog, vetenskapsman, ledamot av Svenska akademin, men framförallt polarfarare.

1857 inträffade en episod som skulle få Nordenskiöld att inleda sin polarresor. Finland tillhörde vid denna tid Ryssland och under en kamratfest hade den finske nationalisten Nordenskiöld hållit ett tal om ”Finlands minnen och hopp”, vilket inte uppskattades av den ryska guvernören i Finland. Nordenskiöld vägrade att göra avbön och tvingades istället i politisk exil. Han flyttade till Sverige.

Ett år efter denna episod inledde Nordenskiöld den första av fem expeditioner till Spetsbergen (Svalbard), vilka skedde mellan åren 1858-1873. Däremellan hann han åka till Västgrönland och de närmaste åren därefter till arktiska Karahavet och floden Jenisejs mynning i ishavet. De första expeditionerna var finansierade av allmänna medel och undersökte öarnas geologi, växtfossil och även meteoriter. Syftet med resorna till Karahavet och Jenisej var förutom det rent vetenskapliga att också utforska om möjligheterna fanns att resa längre österut. Efter färderna till Jenisej visste Nordenskiöld att norra ishavet var farbart.

Vid det här laget hade man sedan århundraden känt till existensen av en sjöväg norr om Europa mellan Atlanten och Stilla havet och Asien. De första utforskningarna om denna Nordostpassage gjordes i slutet av 1500-talet och såväl ryssar som dansk-ryske Vitus Behring hade genomfört resor i området. Ingen hade dock än så länge lyckas seglat igenom passagen.

Fartyget Vega. Målning av Jacob Hägg.

Fartyget Vega. Målning av Jacob Hägg.

Den 22 juni 1878 avseglade expeditionsfartyget Vega från Karlskrona. Vega var ett tremastat sälfångstfartyg med en tillhörande 70 hästkrafters ångmaskin. Sjöamiralen Louis Palander var kapten på Vega och förutom honom hade expeditionsfartyget naturvetenskapliga forskare, officerare och en besättning om 21 man. Av forskarna fanns två zoologer (varav en även var tolk), en botaniker, en meteorolog, en hydrograf samt en läkare och lichenolog (läran om lavar). Som en parentes kan nämnas att fartygets läkare och lichenolog, Ernst B. Almqvist, senare kom att skriva skrifter och böcker under titlar som ”Om svenska rasens bestånd”, ”Nordiska folkens kamp för sin tillvaro”, ”Den internationella faran”, varav flera gavs ut av Svea rikes förlag.

Nordenskiöld anslöt sig till Vega i Tromsø där man även mötte upp med fartyget Lena. Två andra fartyg hade seglat i förväg, men det var bara Vega som var tänkt att segla hela vägen genom Nordostpassagen. Färden gick norrut och via Karahavet där Nordenskiöld varit sedan tidigare. Den 28 september 1978 frös Vega fast vid Tjuktjerhalvön i nordöstra Ryssland och man tvingades övervintra i många månader. Övervintringen ägnades åt byteshandel med och etnologiska studier av tjuktjerfolket med vilka man även blev goda vänner. Man tog under hela resan gång också vattenprov för att undersöka djurlivet.

nordenskiold2

Det skulle dröja till juli nästkommande år innan isen lossnade kring Vega. Färden gick vidare mot Stilla havet och den 20 juli nådde man Berings sund och därefter den eurasiatiska kontinentens östligaste udde Kap Dezjnjov. Den 2 september 1879 anlände man till Yokohama i Japan där man kunde sända ett telegram om att man seglat genom Nordostpassagen. I Japan stannade man under två månader eftersom Vega behövde renoveras. Under denna tid fick man audiens hos kejsaren och man hyllades i såväl Japan som Hong Kong och andra platser.

Hemfärden gick via Asiens sydkust, genom Suezkanalen och upp mot Europa. Det blev en ren triumfresa där de mottog hyllningar i Kairo, Neapel, Köpenhamn och andra städer. Den 24 april 1880 kl 22.00 anländer Vega till Stockholm efter en resa på 22 189 nautiska mil. Besättningen välkomnas av tusentals svenskar och salut. Den 24 april skulle senare föras in i almanackan som ”Vegadagen”.

vegas_rutt

Förutom att ha funnit Nordostpassagen var Nordenskiöld också en del av ett sammanhang där de olika upptäcktsresarna inspirerade och konkurrerade med varandra. Nordenskiölds bok om Grönland lär ha inspirerat amerikanen Robert Peary att korsa Grönland för att sedermera ta sig till Nordpolen, vilken norrmannen Fridtjof Nansen dittills kommit närmast. Mest intryck gjorde Nordenskiöld kanske på en annan svensk, Sven Hedin, som senare kom att utforska Asien och som hade varit en av tusentals åskådare när Nordenskiöld anlände till Stockholm. En vinterdag i Stockholm fick en ung Sven Hedin syn på Nordenskiöld på Drottninggatan, följde efter honom och trampade noga i hans spår i snön.


  • Publicerad:
    2013-04-24 05:00