NORDFRONT AVSLÖJAR. Folkhögskolan i Malung har under en tid gömt illegala invandrare på området. Detta förnekar man trots avslöjande omständigheter.

På Malungs folkhögskolas område har illegala invandrare fått hjälp att hålla sig gömda. Foto: Nordfront.

Nordfront kan nu avslöja att illegala invandrare gömts vid Malungs folkhögskola, i en lägenhetsbyggnad som ägs av Landstinget Dalarna och drivs av folkhögskolan, enligt svar från landstinget. Det rör sig enligt uppgifter till Nordfront om en familj från Kazakstan, ”Mira” och hennes son, som nyligen porträtterades i en artikel i Aftonbladet.

Redan år 2015 fick man avslag på en asylansökan och levde därefter som illegala invandrare i Sverige. År 2020 sökte man återigen asyl, men fick ännu ett avslag. Efter detta har man gått under jorden.

Det här bostadshuset pekades ut av Nordfronts källa. Foto: Nordfront.

Den som fått avslag på asylansökan har inte längre rätt att uppehålla sig i landet. Från Migrationsverkets information gällande avslag på asylansökan:

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera din hemresa. Även om du inte skriver under en nöjdförklaring är det viktigt att du samarbetar med Migrationsverket i ditt återvändande.

Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.

Informationen Nordfront fått pekade ut den nämnda lägenhetsbyggnaden där man efter en stund fick syn på en kvinna som måste vara ”Mira”, ett namn som fingerats av Aftonbladet. Även ett vittne, ”Mikael”, uppger att han sett kvinnan och att han är säker på att det är den ”Mira” Aftonbladet skrev om.

Kvinnan som pekas ut som illegal invandrare är enligt källan ”Mira” i Aftonbladets reportage.

Enligt uppgifter till Nordfront ska en lärare vid folkhögskolan, Eeva-Liisa Elgland, vara en drivande person som ser till att illegala invandrare kan hållas gömda på området. Nordfronts källa uppger att hon bland annat informerat elever om situationen och bett dem hålla utkik efter suspekta personer.

Även den tillförordnade rektorn Agneta Stolpe uppges känna till detta, även om hon sägs vara mindre involverad.

Vad Nordfront har fått höra är att verksamhet med att gömma illegala invandrare kom till under den förra rektorn Birgitta Bergs tid. Fallet med ”Mira” ska tydligen inte vara det första. Berg har tidigare suttit i Vänsterpartiets partistyrelse och varit pressekreterare till Lars Ohly.

Samtal till rektorn ledde till tydlig reaktion
I syfte att provocera fram en reaktion ringde Nordfronts utsände till rektor Agneta Stolpe för att pressa henne med frågor. Under samtalet verkade hon vara obekväm med att få frågor om huruvida man gömmer illegala invandrare på området. Frågor rörande Stolpes vetskap om Elglands verksamhet ställdes också, men all kännedom förnekades.

En kort stund efter samtalet, uppskattningsvid 25 eller 30 minuter, anländer dock en stressad Eeva-Liisa Elgland till bostadshuset, där en bil som är registrerad på henne kunde observeras. Samtidigt har persiennerna också, som av en slump, dragits igen i den lägenhet där ”Mira” tidigare synts till.

Eeva-Liisa Elglands bil dyker som av en slump upp vid byggnaden. Foto: Nordfront.

Nordfront konfronterar rektorn
Strax efter att Elgland anlänt till lägenheten ringer Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist upp Agneta Stolpe. Återigen förnekar hon all kännedom om att illegala invandrare göms på folkhögskolan.

Holmqvist: Det är så att vi håller på med en artikel om Malungs folkhögskola upplåter sina lokaler åt att gömma illegala invandrare, och jag tänkte att eftersom du är rektor där så vill vi gärna ge dig möjlighet att kommentera det.

Stolpe: Jag kan inte kommentera det?

H: Är det någonting du känner till?

S: Nej.

H: Men hur kommer det sig att Eeva-Liisa Elgland åkte till fastigheten i fråga direkt efter att du fick ett telefonsamtal om det här?

S: Ursäkta, vad sade du nu?

H: Eeva-Liisa Elgland åkte till den här fastigheten där det befinner sig illegala invandrare just efter att du fått ett telefonsamtal om det tidigare ikväll.

S: Det kan inte jag uttala mig om.

H: Så det är bara en slump?

S: Ja, det måste det vara.

Hör hela samtalet nedan.

Nordfront har sökt Eeva-Liisa Elgland och skickat ett meddelande med frågor, men något svar har ännu inte kommit.

Skattemedel går till att gömma illegala invandrare
Malungs folkhögskola drivs av Region Dalarna och verksamheten finansieras av den skatt vi alla tvingas betala. Frågan är hur den växande skaran av invandringskritiska väljare ställer sig till att man på offentligägda fastigheter gömmer illegala invandrare, som trots Sveriges ovanligt generösa invandringspolitik inte fått uppehållstillstånd.


  • Publicerad:
    2021-04-02 06:00