JÖNKÖPING. Under fredagen var Nordfronts redaktör och förre ansvarige utgivare i förhandlingar vid Göta Hovrätt. Målet gällde två överklagade tingsrättsdomar om ”hets mot folkgrupp”.

fredrik_vejdeland_jk

Under fredagen stod Fredrik Vejdeland anklagad för ”hets mot folkgrupp” vid Göta Hovrätt i Jönköping. Både Vejdeland och Justitiekanslern hade överklagat den senaste tingsrättsdomen där Vejdeland fick fyra månaders fängelse. Hovrättsförhandlingarna handlade om två olika domar som var överklagade och där båda domarna (samt en gammal dom) var inräknade i straffet.

I det ena fallet handlade det om 31 kommentarer som publicerats på Patriot.nu/Nordfront under en femårsperiod när hemsidans kommentarer fortfarande var förhandsmodererade. Av dessa åtalades 28 för hets mot folkgrupp och tre för uppvigling.

De flesta av kommentarerna som åtalades hyllade antingen nationalsocialismen eller Adolf Hitler. Exempelvis ansåg såväl JK som Örebro tingsrätt att kommentarer som ”Leve Adolf Hitler! Hell nationalsocialismen!” är olagliga.

Örebro tingsrätt hade valt att fria kommentarer som ”Hell Seger” då Vejdeland förklarat att detta inte alls är någon direktöversättning av ”Sieg Heil” och att både Motståndsrörelsen och Nordfront använt sig av andra ”Hell”-begrepp, exempelvis ”Hell Norden” och ”Hell Motståndsrörelsen”.

De kommentarer som gick vidare till hovrätten handlade i några fall om invandrare som beskrivits som ”parasiter”. Där påpekade försvaret att det inte var ”folkgruppen” invandrare som pekats ut utan just de invandrare som betett sig som parasiter genom att bland annat simulerat sjukdom för att få bidrag. Vid ett fall pekades somalier specifikt ut som parasiter och på den punkten (samt en ytterligare mot homosexuella) hade Vejdeland erkänt brott.

Det som rättegången mest kom att handla om var kommentarer som ”Leve nationalsocialismen”, ”Leve Hitler”, ”Död åt Zog”, ”Krossa Sion”. Den fällande domen mot dessa kommentarer liksom domen mot den artikel som kallat Hitler för folkhjälte ansågs av försvaret som grundlagsvidriga.

Dagarna innan den artikeln lades upp hade JK valt att inte gå vidare mot en annan Nordfront-artikel där Hitler hyllades, vilket Nordfront konstaterade i artikeln Fullt lagligt att hylla Adolf Hitler enligt JK! Men så var det alltså inte. Detta eftersom artikeln där Hitler i generella ordalag kallas för folkhjälte inte uttryckligen förklarar att hyllningarna syftar till den förda socialpolitiken eller andra områden som JK fortfarande ”godkänner”.

Försvaret ägnade störst energi åt de punkter där JK velat förbjuda nationalsocialismen och positiva omnämningar av den eller ideologins förgrundsgestalter (i detta fall Hitler) samt rätten att få kritisera sionismen och sionistlobbyn.

Efter att försvarsadvokaten Björn Hurtig och JK:s åklagare Fredrik Ingblad hållit sina pläderingar fick Fredrik Vejdeland själv hålla ett slutanförande där han förklarade vad ideologin faktiskt går ut på och vår inställning till bland annat ras och sionism. Även längre resonemang hölls av Vejdeland om att Justitiekanslern inte har tolkningsföreträde över vår egen ideologi.

När Vejdeland dessutom förklarade och punktade upp de retoriska knep som JK:s åklagare Fredrik Ingblad använder började Ingblad att försöka avbryta Vejdeland, men blev då tillsagd av domaren. En uppretad Ingblad snäste sedan åt rätten, vilket inte lär ha gynnat hans sak.

Fredrik Vejdelands slutanförande kommer att läggas upp på Nordfront senare ikväll.


  • Publicerad:
    2015-02-02 17:56