JÖNKÖPING. Under dagen har Nordfronts chefredaktör och ansvarige utgivare varit i förhandling i Göta hovrätt.

Fredrik Vejdeland och Björn Hurtig.

Fredrik Vejdeland och Björn Hurtig.

Fredrik Vejdeland dömdes i juni förra året till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp. Detta för en läsarkommentar och notisen ”Negerpappa stoppar sitt barn i tvättmaskin”.

Domen överklagades och under dagen har nya förhandlingar ägt rum i Göta hovrätt i Jönköping. Förhandlingarna innefattade en uppspelning av förhöret med Fredrik Vejdeland från tingsrätten samt nya slutpläderingar från åklagaren respektive försvarsadvokaten.

JK:s åklagare, Fredrik Ingblad, fortsatte även denna dag att tala om vikten av vad han kallar för ”tolkningsfakta” och menade att Nordfront ska dömas eftersom Nordfront är en nationalsocialistisk nättidning. Den ideologiska härkomsten, menade Ingblad, var det som i grunden motiverade Nordfront att skriva en notis om en ”negerpappa” – inte att skriva en nyhet som lockar läsare som exempelvis Aftonbladet gjorde utifrån samma Youtube-klipp. Åklagaren ägnade en stor del av sitt anförande åt att tala om ”tolkningsfakta” och hur Nordfront ”hyllar Hitler” samt att sidan är öppen för alla – ”även barn”.

Försvarsadvokaten, Björn Hurtig, ville däremot att tingsrätten skulle titta på vad som faktiskt sägs i kommentaren och notisen. Hurtig fortsatte på Vejdelands spår i tingsrätten att den läsarkommentar som säger att ”vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar” inte per automatik ska tolkas som ett förespråkande av våld mot rasfrämlingar. Dessutom ansåg Hurtig att ”rasfrämlingar” är ett alldeles för vida begrepp för att kunna omfattas av hets mot folkgrupp eftersom ingen specifik folkgrupp utpekas.

Angående ordet ”negerpappa” menade Hurtig att detta däremot är ett för snävt begrepp för att dömas. Advokaten kunde med hjälp av en paragraf i lagboken visa på att uttalanden som är individbaserade inte bör omfattas av hets mot folkgrupp utan i så fall av andra lagar (olaga hot, förolämpning etc.). Eftersom notisen talar om en enskild negerpappa och inte flera negerpappor ska åtalet av denna anledning läggas ner. Hurtig hänvisade till en välkänd dom där en privatperson dömdes för en skylt med texten ”Zigenare får ej beträda campingplatsen”. Rätten fällde texten med motivering att den talade just allmänt om zigenare.

Dom faller om två veckor.


  • Publicerad:
    2014-03-11 19:50