MEDDELANDE. Kort efter att vi uppmärksammade att svenska Nordfront skapat en ny Facebook-grupp blev gruppen nedstängd av Facebook.

Facebooks judiske grundare Mark Suckerberg.

Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg.

Nedstängningen överklagades men det verkar inte ha lett till något.

Gruppens administratörer fick följande meddelande från Facebook:

Varning
Din sida ”Nordfront.se” har tagits bort då den bryter mot våra användarvillkor. En Facebook-sida ska endast användas i företags- eller marknadsföringssyften. Sidor som är hatiska, hotfulla eller obscena tillåts inte. Vi tar även bort sidor som angriper en individ eller en grupp, eller som har skapats av en icke-auktoriserad individ. Om din sida har tagits bort på grund av ovanstående orsaker kommer den inte att återställas. Upprepat missbruk av Facebooks funktioner kan leda till att ditt konto tas bort permanent.

Vilken av reglerna som skulle ha brutits och på vilket sätt specificerades ej. Gruppen hade heller inte hunnit posta några andra uppdateringar än uppmaningar om att dela gruppen, vilket gör beslutet från Facebook än mer absurt.


  • Publicerad:
    2014-11-19 14:10