NORDFRONT. Här kommer en statistisk genomgång av Nordfronts genomslag under 2017.

2017 fortsatte Nordfronts tydligt uppåtgående trend vad gäller redaktionell produktivitet.

Artiklar:
Publicerade artiklar 2017: 7615 (inkl. 2852 kamprapporter)
Publicerade artiklar 2016: 6676 (inkl. 2427 kamprapporter)
Publicerade artiklar 2015: 4919
Publicerade artiklar 2014: 3 516
Publicerade artiklar 2013: 2 800 (ca)
Ökning 2016-2017: 14%

På grund av att vi gjorde om kommentarssystemet under året går det inte att jämföra den nya datan med tidigare års, utan det får vänta till nästa år då vi har statistik för ett helt år med det nya systemet.

Nordfront har också under 2017 bytt serverplats, statistikverktyg och använt olika DDoS-skydd som gör att vi inte heller har någon komplett statistik där det går att se vilka artiklar som verkligen var mest lästa under året.

Multimedia

Radio Nordfront 2017:
Avsnitt: 45
Spelningar på Spreaker: 447 639
Nedladdningar på Spreaker: 19 567
Lyssningar på Youtube: 11 253 (Nordiska motståndsrörelsen) + 8 210 (Radio Nordfront) = 19 463
Sammanlagt antal lyssningar: 486 669
Lyssnarsnitt per avsnitt: 10 814
Total lyssnartid på Spreaker sedan lansering: 283 977 timmar

Utöver Radio Nordfront lanserade vi Nordic Frontier och Lifsferill under 2017. Och Radio Regeringen sände också många avsnitt under året.

Aktivismfilmer på Youtube:
På grund av den nya ADL-censuren på Youtube finns det ingen exakt statistik över hur många filmer mediagruppen producerat och vilka filmer som har mest visningar. Youtube uppger dock att visningarna ökade med 155% 2017 jämfört med 2016. Samma tidsperiod ökade också visningstiden med 185%, antalet kommentarer med 448% och antalet prenumeranter med 190%.

Studio Nordfront lanserades också i slutet av 2017 och hann med några avsnitt innan årsskiftet.

Sociala medier
I början av 2017 hade Nordfront runt 8 000 följare på Twitter och vi hade postat lite mer än 2000 tweets. Under 2017 postades 2300 nya tweets och kontot nådde vid ett tillfälle upp till 14 000 följare (för tillfället har vi över 13 700 följare).

Under 2017 skaffade Nordfront också ett svenskspråkigt konto på VK som i nuläget har exakt 700 följare. Sedan tidigare har vi ett ryskspråkigt konto som uppdateras mer sporadiskt och har närmare 4 000 följare.

Stöd Nordfront
Gillar du det vi gör? Sedan igår går det att donera till oss via kryptovalutor och sedan tidigare har vi ett konto på Makersupport.


  • Publicerad:
    2018-01-26 12:25