Idag arrangerar Nordiska motståndsrörelsen ett öppet seminarium i Finland med inbjudna talare från utlandet. Nationellt Motstånd har varit i kontakt med en representant för Finska motståndsrörelsen för att ta reda på mer om mötet.

Vad är ert tema och varför valde ni det?

I början av oktober startade vi upp en rikstäckande kampanj under namnet ”Taistele vastaan!” (Kämpa tillbaka). Syftet med kampanjen är att få människor att inse att varje gärning betyder något, om du inte gör det så kommer ingen annan göra det åt dig (låt vara förändringarna i ditt liv, uppträdande, att sprida ordet eller att vara verkligt aktiv.) Seminariet är en del av kampanjen och samtidigt det första öppna mötet för vår rörelse.

Vad är seminariets syfte och vad hoppas ni åstadkomma?

Seminariets syfte är att ge aktivister och andra gäster den unika möjligheten att själva lyssna till hur de olika organisationerna kämpar utifrån deras kulturella förutsättningar och med varierade former av aktivism. Förhoppningsvis kan människor vidga deras uppfattningar om hur vi kan arbeta för att nå våra mål och samtidigt göra rörelsen mer bekant för folket.

Som vi förstått det bedriver massmedia en kampanj mot seminariet. Vad är deras budskap och är respons till det?

Media agerar som förväntat; friserar rubriker, gör antaganden som inte finns, blandar samman oss med mentalt instabila människor etc. Den enda media vi erkänner är vår egen.


Seminariet har bemötts med hets i finska tidningar

Vilka grupper kommer tala på seminariet?

Seminariets talare representerar Nordiska motståndsrörelsen, Casapound från Italien och Freie Nationale Strukturen från Tyskland. Organisationerna kommer tala om hur de kämpar och varför de kämpar.


  • Publicerad:
    2011-10-22 00:00