INRIKES. Medlemmar från organisationen Nordiska motståndsrörelsen satte upp banderoller med budskapet ”STOPPA MOSKÉBYGGET!” inför voteringen om bygglov för en jättemoské.

Banderollerna sattes upp i närheten av stadshuset inför voteringen om att ge bygglov till en jättemoské i Karlstad. Polisen tog ned banderollerna innan omröstningen och har nu upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp enligt SVT.

Då förslaget vann majoritet i den demokratiska omröstningen betyder det att frågan om bygglovet är avgjord för de politiska partierna.


  • Publicerad:
    2020-06-19 07:00