INRIKES. Under söndagen bedrev den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen upplysningsarbete om judiska sedvänjor.

På Nordiska motståndsrörelsens hemsida visas det upp att deras medlemmar varit ute och bedrivit en upplysningskampanj om olika judiska traditioner. Medlemmar har också varit ute i offentligheten och spridit budskapet genom att dela ut flygblad.

Helsingborg Bild: Motståndsrörelsen.se

Detta upplysningsarbete har varit ända från Helsingborg i södra Sverige till Luleå i norr. I Danmark och Island har det också skett affischering.

Affischering på Island Bild: Nordiska motståndsrörelsen

Affischering på Danmark Bild: Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen står utanför synagogan i Norrköping Bild: Nordiska motståndsrörelsen

Ett av budskapen tar upp Jom Kippur som idag firas av judar. På Jom Kippur praktiseras ritualen kaparot där en höna svingas över huvudet på en jude samtidigt som personen läser ur en av deras religiösa texter. Ofta håller judarna hönan i vingarna samtidigt som den snurras runt.

Nordiska motståndsrörelsen upplyste också om den numera avlidna och ökända sefardiska överrabbinen i Israel Ovadia Yosefs ord om att ”icke-judar existerar enbart för att tjäna det judiska folket”. Times of Israel har tagit upp flera citat där han uttalar sig fientligt mot icke-judar.

Affisch uppklistrad i Luleå Bild: Motståndsrörelsen.se

Den judiska sedvänjan metzitzah b’peh informerades det också om till människor.


  • Publicerad:
    2020-09-27 19:55