BODEN. Polisen följde lagen när de beviljade Nordiska motståndsrörelsen valstugeplats i Boden under valkampanjen fram till valdagen.

Statsvetaren Charlotta Söderberg anser att polisens beslut att ge Nordiska motståndsrörelsen rätten att kampera med valstuga i Boden var rätt ur demokratisk synvinkel.

— Vi har en väldigt stark yttrandefrihetslag i Sverige, den rätten är väldigt stark. Alla har rätt att komma till tals och uttrycka sina åsikter på samma villkor sätta upp valstugor och valtält. Grundlagen ger NMR den rätten, säger Charlotta Söderberg till NSD.

NDS:s journalist Tommy Lundqvist påstår att det ju trots allt har ”varit stökigt där NMR befunnit sig i offentliga sammanhang”, utan att meddela läsarna om att denna ”stökighet” orsakats av meningsmotståndare och judar, som till exempel i Almedalen i somras, eller av polisen som vid Motståndsrörelsens demonstrationer i Göteborg under 2017.

— Det har vi ju sett, bland annat i Almedalen när människor har starka åsikter och när NMR finns på plats men det är ju polisen som ska upprätthålla ordningen. Har polisen bedömt att de kan hålla ordningen även för väldigt kontroversiella åsikter så är ju det ju ytterligare ett bevis att vi har vi har ett väldigt starkt skydd för de här rättigheterna i Sverige.

Charlotta Söderberg säger vidare att polisen ska se till att allmänheten inte ska behöva vara rädd i ett demokratiskt samhälle bara för att det finns motsatta åsikter, meddelar Lundqvist.

— Det är allas rättighet att uttrycka sina åsikter. Vill man protestera mot en annans åsikt måste man ha tillstånd för det, säger Charlotta Söderberg.

Källa:
Statsvetaren: NMR har rätt att uttrycka sina åsikter


  • Publicerad:
    2018-08-18 15:05