LÖGNPRESSEN. Enligt det norska public service-bolaget NRK:s egen årsrapport från 2017 menar ett växande antal norrmän att statskanalen inte längre agerar opartiskt och objektivt.

Frihetskamp och Nordfront har ofta påpekat norska NRK:s lögner – nu växer skaran norrmän som håller med.

Allt fler norrmän anser att den norska public service-kanalen NRK inte agerar opartiskt och objektivt, åtminstone om man får tro en opinionsundersökning som NRK själva har genomfört. På fråga om hur NRK uppfyller sin målsättning om att vara opartisk och objektiv har antalet som svarar ”ganska dåligt” dubblerats från 9 till 18 procent sedan 2016. Antalet som svarar ”ganska bra” har under samma tid minskat från 58 procent till 46.

Enligt årsrapporten anser fortfarande 77 procent att NRK agerar opartiskt, men den trenden ser ut att vända. 2017 ansåg sammanlagt 23 procent att NRK uppfyller målsättningen att vara opartisk ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”, vilket motsvarades av 12 procent under 2016.

NRK har under de senaste åren varit drivande bakom en rad hetskampanjer mot Nordiska motståndsrörelsen, bland annat genom att sprida grova lögner om organisationen.

Källa:
Stadig flere mener NRK ikke er upartisk


  • Publicerad:
    2018-05-11 13:00