NORDEN Norge går mot strömmen i Europa när man väljer att inte censurera ryska mediekanaler. Däremot inför man omfattande sanktioner mot Ryssland.

Då Norge inte är medlem i EU har man presenterat egna sanktioner riktade mot Ryssland som svar på landets invasion av Ukraina.

— Vi inför de mest omfattande sanktionerna någonsin på europeisk mark. Det är ett naturligt val att stå tillsammans med europeiska och nordiska länder. Målet är att påverka Rysslands förmåga att föra sitt illegala krig. De påverkar också Vitryssland som är inblandade, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre till norska TV2.

Däremot tänker Norge inte följa EU och censurera mediekanaler som har kopplingar till den ryska staten, såsom RT och Sputnik.

— I dagsläget kommer vi inte blockera Russia Today och Sputnik från att sända via internet och tv i det här landet. Yttrandefriheten är central här, men också vår förmåga att skicka information och bidra med vad vi anser är en trovärdig nyhetsbevakning som kan nå länder utanför oss, säger Støre.