Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Norge fördubblar importen av halal- och kosherslaktat kött

Av Redaktionen, 2015-04-14
redaktionen@nordfront.se

NORGE. I Norge fördubblas nu importen av kött från djur som slaktas utan bedövning. Trots internationella ansträngningar om att införa bedövning i samband med slakt, håller judar hårdnackat fast vid slaktmetoder utan bedövning.

koscher

Landbruks- og matdepartementet (i Sverige Landsbygdsdepartementet) fördubblar kvoten för importerat kött från djur som slaktats utan bedövning. Slakt utan bedövning är förbjudet i flera länder, däribland Norge och Sverige. Trots att djur slaktas på detta sätt och upplever rädsla och smärta, tillåter EU slakt utan bedövning med hänsyn till judiska och muslimska samfund.

I ett inlägg i Aftenposten ställer sig Cecilie Mejdell och Gudmund Holstad vid Veterinærinstituttet kritiska till att Norge nu har dubblat kvoten av kött från djur som slaktats utan bedövning:

Veterinærinstituttet anser att etiska hänsyn för djurskydd vid slakt bör väga tungt, oavsett om djuret finns i eller utanför Norge. Det är därför en olycklig signal att Norge nu väljer att höja kvoten för importerat kött från djur som slaktats utan bedövning till 45 ton per år.

I många år har arbete pågått, både internationellt och i EU, för att få judiska och muslimska samfund att acceptera slakt med bedövning, och idag ska stora delar av det muslimska halalköttet som produceras i Europa komma från djur som fått bedövning. I Norge är Nortura och islamiska rådet enade om att halalslakt skall baseras på samma slaktmetoder som för alla andra kött, enligt Mejdell och Holstad.

Gällande den judiska kosher-maten har slakt utan bedövning inte ändrats trots internationella påtryckningar.

Tidigare publicerad på Nordfront.net.

Källa:
Det er uheldig at Norge hever kvoten for importert kjøtt fra dyr slaktet uten bedøvelse


  • Publicerad:
    2015-04-14 11:00