NORGE. Den norska regeringen menar att arbetsgivare hellre anställer personer med norskt än icke-norskt namn. Detta vill man ändra på och föreslår nu anonyma jobbansökningar till statliga tjänster.

Tidigare undersökningar i Norge har visat att arbetsgivaren föredrar jobbansökningar från personer vars namn låter norskt framför personer med utländska namn. Detta tycker den norska regeringen är ett problem, något man vill lösa genom att införa anonyma jobbansökningar till statliga tjänster.

— Vi vet inte, men vi tror att fler personer med utländska namn kan komma på en arbetsintervju om de kan ansöka anonymt, säger kommunal- och moderniseringsminister Monica Mæland (H), till NRK.

I ett pilotprojekt där hennes eget departement ingår ska man testa en digital lösning där sökandes namn anonymiseras till 200 tjänster. På så sätt hoppas man att fler icke-norskar i slutändan ska få jobb.

Kommunal- och moderniseringsdepartementet har ännu inte beslutat om sökandens kön och ålder också ska anonymiseras i den första fasen av projektet.

Ifall man anser att pilotprojektet är lyckat kan det komma att införas för samtliga nyanställningar till statliga tjänster i Norge, som varje år uppgår till 20 000 stycken.

Källa:
Anonymitet skal hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn til jobbintervju


  • Publicerad:
    2019-04-08 09:00