NORGE. Den norska regeringen satsar nu på annonser i Afghanistan som ska avskräcka asylsökare från landet att ta sig till Norge.

Den norska regeringen vill nu avskräcka asylsökare från Afghanistan att ta sig till Norge. Detta ska ske genom att man satsar pengar på annonser i Afghanistan som ska varna afghanerna för att resa till Norge och söka asyl eftersom de kan tvingas åka hem igen.

Norge har hitintills i år tagit emot cirka 3 000 asylsökande och av dessa har många varit afghaner. I Storskog i nordöstra Norge har 793 asylsökare tagit sin in i landet under den senaste veckan. De flesta var afghaner som reste genom Ryssland till Norge.

Enligt avtalet mellan Norge och Ryssland så får passering över gränsen inte ske till fots och därför har asylsökarna tagit sig in i landet på cykel. Den norska migrationsmyndigheten (UDI) har redan börjat använda sig av sociala medier i syfte att varna afghanerna för riskerna med att ta sig till Norge och söka asyl. Nästan ingen av de vuxna afghanerna får asyl i landet meddelar myndigheten.

Källa:
Norge vill avskräcka asylsökande


  • Publicerad:
    2015-11-02 21:40