SKOLAN. Att rekrytera lärare till landets skolor har blivit nästintill omöjligt i takt med att undervisningen politiseras allt mer. Nu tvingar lärarbristen skolor i Norrland att fjärrundervisa eleverna via Internet, trots att det är olagligt om det sker över kommungränserna. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

Enligt regeringens tjänstemän på Skolverket är det olagligt att fjärrundervisa skolelever över kommungränserna. Fjärrundervisning får alltså endast ske inom en kommun, mellan olika skolor med samma huvudman. Men i allt fler norrländska kommuner är enda lösningen att bryta mot Sveriges lagar för att eleverna ska få undervisning i alla ämnen.

Den svenska regimens medvetna urbaniseringspolitik, genomdriven för att tvinga in landsbygdsbefolkningen in i städernas lättbeskattade och högproduktiva fabriker, har lett till att de flesta norrländska skolor lagts ned. Samtidigt är lärarbristen stor. Många lärarstudenter hoppar av eftersom de inte ställer upp på den så kallade värdegrunden, och på vilket sätt den tvingas på landets barn.

Slakten av skolorna och sänkningen av lärarnas status har lett till att många kommuner i Norrland nu saknar behöriga lärare i många skolämnen. Lösningen har i många fall varit fjärrundervisning, alltså att barnen lär sig via en tv-skärm, av en lärare i en annan skola.

I Dorotea kommun i Lappland finns nu endast en grundskola kvar, Strandenskolan, alla andra skolor har lagts ned. På Strandenskolans hemsida kan man läsa ”Skolan har välutbildade och behöriga lärare samt uppvisar ett bra resultat.” Men detta är inte längre korrekt information:

— Vi har den situationen att vi kan inte erbjuda våra elever behöriga lärare i alla ämnen, det finns inte det rekryteringsunderlaget om man befinner sig i glesbygd eller i inlandet. Hela regelverket är skrivet efter storstadsskolor, säger Dorotea kommuns skolchef Nils Broman.

Nu väljer skolan i Dorotea att bryta mot lagen, och ändå undervisa eleverna, via fjärrundervisning från Ådalsskolan i Kramfors i Ångermanland. Bland annat tyska ska de lappländska barnen lära sig av lärarna i Kramfors. Om inte regeringen i Stockholm griper in och arresterar fjärrlärarna.

Fjärrundervisning över kommungränserna är nämligen bara laglig för utlänningar som undervisas i Sverige på sitt modersmål.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.

Källa:
Brott enda lösningen för Norrländska skolor


  • Publicerad:
    2016-12-30 14:40