NORSJÖ. Massinvasionen sprider sig vidare runtom i landet. Norsjö kommun i Västerbottens inland har nu slutit ett avtal med Migrationsverket om upprättande av ytterligare en ockupationsbas.

norsjö

Den lilla kommunen Norsjö som ligger i Västerbotten har nu slutit en överenskommelse med Migrationsverket om upprättande av en ockupationsbas för rasfrämlingar.

Ockupationsbasen ska erbjuda 36 platser för rasfrämmande barn, varav 33 av dem alltid ska vara tillgängliga för ”barn” i åldrarna 15-17 år. Överenskommelsen gäller mellan den 1 augusti till den 31 december i år.

Sedan hösten 2008 har minst 150 rasfrämlingar på ”flykt” bosatt sig i Norsjö. De flesta kommer från Afghanistan, Somalia, Eritrea, Etiopien och Syrien. För tillfället finns två ockupationsbaser i Norsjö kommun, belägna i Bastuträsk och i Kvarnåsen.

Folkutbytet i Norsjö kommun är en realitet. Under flera decennier har befolkningen minskat i kommunen, 1970 så bodde det 6207 personer i kommunen och år 2010 hade det minskat till 4304.

Sedan 2013 och 2014 ökar befolkningen endast på grund av massinvandringen.

Källor:
Norsjö anordnar boende för ensamkommande barn
Invandring och integration – Norsjö kommun
Norsjö kommun (Wikipedia)
Fler invånare i Norsjö för andra året i rad


  • Publicerad:
    2016-07-17 21:00