NORGE. Den profilerade advokaten John Christian Elden korrigerar norsk press och påpekar att Motståndsrörelsens demonstration i Kristiansand var laglig.

John Christian Elden är kritisk till att demonstrationen kallas ”olaglig”.

Den profilerade och välkända advokaten John Christian Elden uttalade sig nyligen om Motståndsrörelsens demonstration i Kristiansand, då den konsekvent omtalas som ”olaglig” av norsk media.

Elden skriver på sitt Twitter-profil att demonstrationen var helt laglig, då polisen aldrig förbjöd den.

John Christian Elden rättar media.

I diskussionen som följde hans uttalande preciseras det att Motståndsrörelsen anmälde demonstrationen i förväg, men att det fanns möjlighet till att bötfälla organisationen eftersom anmälan inte kom in i god nog tid. Enligt Elden är dock detta något polisen godtog, eftersom de lät demonstrationen genomföras och inte förbjöd den.

Elden klargör vidare att lagen blev ändrad för att klargöra att det inte är nödvändigt att kontakta polisen för att få genomföra en politisk demonstration. Att media eller enskilda poliser kallar demonstrationen ”olaglig” spelar enligt Elden ingen större roll.

— Det spelar ingen roll vad någon från polisen säger eftersom lagen säger det motsatta. Men hade polisen förbjudit demonstrationen så hade det gällt, vilket hade kunnat överklagats.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2017-08-01 00:20