NORDEN. Juden Ervin Kohn vill förbjuda nationalsocialistisk organisering, något han paradoxalt nog menar kommer att ”främja yttrandefriheten”.

Den ”norske” juden Ervin Kohn har reagerat på Nordiska motståndsrörelsens framfart i Norge och övriga Norden med att yrka för ett förbud av nationalsocialistisk organisering.

Som argument använder han sig av flertalet halmgubbar som att nationalsocialismen står för en ”rasöverlägsenhet” som vill ”förgöra mindervärdiga”. Vidare menar han felaktigt att nationalsocialister inte är intresserade av debatt, trots att Motståndsrörelsens representanter i kommunfullmäktige varje månad just debatterar med de andra partierna. I stället antyder Kohn att till exempel Nordfront vill utrota judar och homosexuella.

Därefter associerar Kohn den naturliga strävan att behålla den nordiska rasen ren med begrepp som ”intolerant”, ”odemokratisk” och till och med ”livsfarlig”. Han menar också paradoxalt nog att ett förbud mot nationalsocialistisk organisering skulle ”främja yttrandefriheten”.

Den slutsats man nog måste dra av Kohns resonemang är att han varken är intresserad av yttrandefrihet eller ”homosexuellas rättigheter” utan snarare en vilja att skydda den nuvarande massinvandringen, som ifall den inte stoppas kommer att leda till de nordiska folkens undergång.

Källa:
Også ytringsfriheten har gjennomgått en utvikling


  • Publicerad:
    2017-12-20 14:30