I dagarna kommer det norska livsmedelsverket, Mattillsynet, med förslag om att öka till 22 kemiska bekämpningsmedel, inklusive glyfosat för växtens ökade tillväxt.

Bekämpningsmedlet används i jordbruket till spannmål, frukt, bär och grönsaker för att förhindra insekter, svampar och ogräs samt för att minska grödornas tillväxt. Sannolikheten för att de äpplen eller jordgubbar du köper i de norska butikerna innehåller bekämpningsmedel är stora. 

De norska myndigheterna godkände redan i maj ett förslag för att öka gränserna till 18 kemiska bekämpningsmedel, till skillnad från förr, då endast fem tilläts i Norge. I somras lades det fram ett utlåtande av den norska regeringen, där de tillåter fler rester av bekämpningsmedel i livsmedel i norska butiker. Utlåtandet rekommenderar att EFSA i Norge höjer gränserna för ytterligare 11 bekämpningsmedel och godkänna tre nya.  EFSA är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet.

Men i augusti skickade Mattillsynet ut ett nytt brev där de rekommenderar att höja gränserna för tredje gången under samma år och den här gången kommer de att höja gränsen till totalt 22 bekämpningsmedelsrester, där 13 av dem inte tillåts användas i Norge. Mattillsynet kommer då att öka gränserna för glyfosat 100 gånger i linser som importeras från USA och Kanada, eftersom att Monsanto använder glyfosat till påtvingad mognad. Men det är inte stopp där. Mattillsynet skickade den 28:e augusti ut det fjärde brevet i år, där de rekommenderar att höja gränserna för ytterligare nio bekämpningsmedel. 

Många av de godkända bekämpningsmedlen hotar hälsa och naturen. Vissa kan vara cancerframkallande medan andra kan orsaka fosterskador eller orsaka massdöd av bin och andra insekter. EFSA får samtidigt mycket kritik för att de använder sina egna studier och data och inte en oberoende vetenskap, när de fattar beslut om livsmedelssäkerheten. När EU och EFSA sätter gränser för bekämpningsmedel, bedömer de ämnena individuellt, och tar inte hänsyn till att människor och miljön exponeras för en cocktail av kemikalier. Forskningsresultat visar att mängden bekämpningsmedel är mer skadliga än om de behandlas separat.

I klartext betyder detta att de norska myndigheterna anser att folkhälsan inte är lika viktig som profiten.


  • Publicerad:
    2012-10-23 18:10