ABSURDISTAN. Den norska regeringen önskar att barn ned till sex årsådern ska få tillåtelse att byta kön.

Pride

I ett nytt lagförslag vill den norska regeringen att det ska bli möjligt för barn ned till sex årsåldern att juridiskt få byta kön, förutsatt att barnet har föräldrarnas samtycke. Om endast en av föräldarna ger sitt samtycket, kan det ändå bli möjligt då det anses vara för ”barnets bästa”.

Åldern för att juridiskt byta kön utan föräldrarnas samtycke vill regeringen sänka från 18 till 16 år.

Källa:
Vil la barn ned til seks år få bytte kjønn


  • Publicerad:
    2016-03-18 12:25