NORGE. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, vill göra som USA – kartlägga och lagra information om invånarnas aktivitet på nätet.

PST+politiets+sikkerhetstjeneste+Bilder+av+kontor+i+nydalenPST+p-G-Tittel-Lnyh9PSTII0502-460x256

Enligt chefen för PST, Benedicte Bjørnland, skulle myndigheten lägga fram kravet om att få kartlägga norrmäns Internet-aktivitet på Nordiskt juristmöte på fredag.

Bjørnland vill i det sammanhanget föreslå lagändringar som möjliggör så kallade stordataanalyser, att gigantiska mängder data kan analyseras via algoritmer av organisationer och myndigheter.

Chefen för Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, är skeptisk och menar att USA inte bör vara förebild för Norge: ”Att sätta hela samhället under granskning är något helt annat än att undersöka grundade misstankar”, menar Thon.

Nordiskt juristmöte är ett möte för framstående jurister från hela Norden som i år hölls i Oslo 21-22 augusti. Från Sverige föreläste i år Thomas Bull, justitieråd, och Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa. Att chefen för PST fann det passande att lämna sitt förslag på ett nordiskt möte väcker farhågor om att det kan finnas strömningar även i länder som Sverige som vill sätta hela befolkningen under övervakning.

Ursprungligen publicerad på Nordfront.net.

Källa:
PST vil kartlegge nordmenns nettaktivitet


  • Publicerad:
    2014-08-23 20:55