PK-IDIOTI. NRK lägger sig platt och ber om ursäkt efter att en anställd använde ordet ”neger”.

Det var under en presskonferens om den reviderade nationella budgeten som en NRK-anställd använde det ”förbjudna ordet”. Detta i samband med att han bad en grupp politiker flytta på sig för att ändra på ljussättningen.

— Neger mot ljus bakgrund, det är inte så bra, ska den NRK-anställda ha sagt.

Bland politikerna var vänstermannen Abid Raja, som omedelbart ska ha reagerat på ordvalet. Till NTB berättar Raja att han inte tror att den NRK-anställda menade något ont med sitt ordval men understryker att ordet likväl är ett ”laddat ord” för folk med afrikansk bakgrund.

NRK har efter händelsen bett om ursäkt till Raja, trots att Raja har pakistank bakgrund och inte afrikansk. Raja betonar också att han inte har ådragit sig någon större skada till följd av ordvalet.

— De kontaktade mig på eget initiativ och jag är nöjd med att de lägger sig platta. Jag har inte tagit någon skada av detta och bär inte på något agg. Jag förstår att han inte hade onda avsikter.

Källa:
NRK beklager etter ansatt kalte pakistaner for «neger»


  • Publicerad:
    2018-06-01 13:50