USA. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA spionerade 2012-2014 på Sverige från en bas i Danmark.

Genrebild. Foto: Pixabay.com

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA spionerade under åren 2012-2014 på Sverige, men även på Frankrike, Tyskland, Norge och Nederländerna, från en bas i Danmark. Detta kunde göras på grund av ett samarbete med Danmark, där man gavs tillstånd att avlyssna internettrafik som går genom landet. Men utöver det tänkta samarbetet passade NSA på att spionera mot företag och myndigheter i Danmark samt ovan nämnda länder.

— NSA har använt kabelsamarbetet till riktat spionage mot Danmarks närmsta allierade och tidigare också mot danska intressen och mål, säger en anonym källa til Danmarks Radio (DR).

Slutsatserna kommer från danska underrättelserapport från år 2015, som skrevs efter att vissa uppgifter lämnats av en intern visselblåsare.

Bland de drabbade danska myndigheterna finns enligt källor Finansministeriet och Utrikesministeriet samt försvarsföretaget Terma i Aarhus.

Att amerikanerna kunnat spionera på detta sätt möter kritik:

— Det är skakande att den myndighet som ska skydda Danmark [Försvarets underrättelsetjänst, reds anm.] tillsammans med PET (Polisens underrättelsetjänst) i detta fall är med och undergräver säkerheten för Danmarks grundläggande intressen, säger Jens Elo Rytter, professor i författningsrätt, till DR.

— Enligt dansk lag får en utländsk underrättelsetjänst naturligtvis inte spionera mot Danmark på det sätt att man får inblick i försvarshemligheter eller politiskt känslig information, säger Jørn Vestergaard, professor eremitus i straffrätt, till DR.

Spionage mot försvarsföretag i Europa
Om spionaget mot försvarsföretaget Terma säger en anonym källa följande:

— Det är tal om sökningar som pekar direkt mot specifika medarbetare på Terma. NSA har lagt in sökord i systemet som visar att de har sökt på specifika mailadresser och telefonnummer tillhörande Terma.

Man har även spionerat mot svenska Saab och det europeiska Eurofighter. Båda dessa har varit aktuella under Danmarks upphandling av nya stridsflygplan som ska ersätta den åldrande F-15-flottan.

Enligt källor till DR gjordes sökningarna i ett extremt avancerat spionprogram som heter Xkeyscore. Med hjälp av detta kan man få fram information som inte direkt går att söka fram på Google, utan det kan röra sig om mailtrafik och vilka webbsidor man besöker. Enligt en karta DR publicerat går minst ett tjugotal större havskablar för internettrafik in och ut ur Danmark.

Detta är något som enligt professor Jens Ringsmose från Syddanska Universitetet kan påverka Danmarks relationer med grannländerna negativt:

— Jag vill inte vara den politiker som ska berätta för mina kollegor i Tyskland eller Sverige att ”tyvärr har amerikanerna använt sin tillgång hos oss för att spionera på er”, säger professorn till DR.

FE:s förre chef Lars Findsen skriver i en kommentar till DR att han ser fram emot en utredning i ärendet.


  • Publicerad:
    2020-11-15 23:07