USA. En federal överdomstol har nu konstaterat att den amerikanska säkerhetstjänsten NSA:s massövervakning av telefontrafik är olaglig.

SVT skriver följande:

Enligt the Guardian har US court of appeals slagit fast att den masslagring av de amerikanska medborgarnas telefontrafik, som pågått i det fördolda, är olaglig. Enligt tidningen innebär avgörandet att NSA, myndigheten som beordrat och utfört avlyssningen, nu kommer att bli föremål för rättsliga prövningar.

Det var visselblåsaren Edward Snowden som för två år sedan avslöjade NSA:s brottsliga övervakning av miljontals oskyldiga medborgare.

Tidigare har det påståtts att massövervakningen var laglig enligt ”The Patriot Act”, lagen som tillkom efter terrordådet den 11 september 2001.

Trots domstolens bedömning kommer övervakningen tills vidare att fortgå. Innan övervakningen eventuellt kan komma att avvecklas måste bland annat den amerikanska kongressen ta ställning till frågan.

Källa:
Domstol: NSA:s massövervakning av telefontrafik olaglig


  • Publicerad:
    2015-05-08 23:20