INRIKES. Information om olika skolors resultat, elevsammansättning med mera, är från och med idag hemliga.

Nu är databaserna Siris och Salsa nedstängda för allmänheten, rapporterar SVT.

Det kommer inte att finnas några uppgifter om enskilda skolor tillgängliga för någon.

— Situationen är mycket bekymmersam, säger avdelningschef Eva Durhan till SVT.

Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks-, kommun och skolnivå. Men nu blir bara uppgifter på riksnivå tillgängliga.

Bakgrunden till Skolverkets beslut är en dom som anger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Centerpartiets fel
I debatten har främst Centerpartiet – som den rödgröna regeringen är beroende av – fått skulden för hemlighetsmakeriet inom den svenska skolan.

Det är på grund av Centerpartiets agerande som vi nu har en situation där all skolstatistik samt vilka skolor som finns i Sverige hemligstämplas den 1 september”, skriver Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör för tidningen Skolvärlden.

Centern motsätter sig att offentlighetsprincipen även ska gälla för privata skolor, eller friskolor.

Denna dom överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Därför är det den domen som gäller.

Domen handlade om privata eller fristående skolor, men i jämlikhetens namn stryps även tillgången till uppgifter om kommunala skolor.

— Det finns ett starkt skäl till detta, nämligen att det ska vara lika villkor för kommunala och fristående huvudmän. Om vi skulle redovisa [endast] kommunala skolor skulle det inte vara rättvist, säger Eva Durhan till SVT.

Frågan har fått stor uppmärksamhet inom hela skolsektorn.

— Jag tror att detta väckt väldigt stor förvåning hos alla aktörer, kommunala och fristående, säger Eva Durhan. Enligt henne finns det ingen som hon har varit i kontakt med som tycker att de nya reglerna är bra.

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att komma med förslag på författningsändringar för att lösa situationen.

— Det som krävs är att man kan göra en insamling på ett annat sätt, utanför den officiella statistiken, säger Eva Durhan till SVT.


  • Publicerad:
    2020-09-01 16:30