SVERIGE. Nu behöver du inte betala tv-licens för din dator, det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast idag. Men om de som har redan betalat avgiften kommer få sina pengar tillbaka är oklart.

Enligt ett avgörande idag så behöver inte de personer som har en dator betala tv-licens till Radiotjänst något mer. Beslutet omfattar också surfplattor och mobiltelefoner.

Personen som har drivit frågan heter Nicklas Nygren, 28, som var den enda personen som gick vidare med fallet till kammarrätten. Nygren har själv satt sig in i frågan och drivit den, utan advokat.

— Jag tycker inte att datorer i allmänhet är tv-mottagare. Jag förnekar inte att de kan vara avsedda för tv-bruk, men en dator är inte en tv-mottagare per princip. Det känns bra att Högsta förvaltningsdomstolen håller med om det, säger Nygren till Aftonbladet.

Högsta kammarrätten skriver följande:

För att en dator med internetuppkoppling ska kunna anses utgöra en tv-mottagare krävs dels att den är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, dels att en webbsändning utgör en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening.

Den tv-licensavgift som Nygren har betalat till Radiotjänst kommer han få tillbaka, hela 3000 kronor. Men alla andra som har betalat kommer inte få sina pengar tillbaka, säger Radiotjänst i ett meddelande. Detta för att tidigare praxis har varit bekräftad av rättsystemet och innebär att alla tidigare avgifter är korrekt påförda. Men nu meddelar dock Radiotjänst kommunikationschef Johan Gernandt att tolkningen av domen kan ändras.

— Vi tittar djupare på frågan. Vår chefsjurist ska prata med Högsta förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med besked inom några arbetsdagar, säger Gernandt till Aftonbladet.

Källor:
Viktigt meddelande till våra kunder med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål som rör avgiftsplikt för datorer, surfplattor mm.
Kan bli aktuellt med återbetalning av tv-avgift
Nicklas, 28, vann mot Radiotjänst


  • Publicerad:
    2014-06-13 23:30