INSÄNDARE. Jörgen Kromann kommenterar här den så kallade ”Folkets demonstration” som hölls under lördagen.

jorgen-kromann2

Nu på Lördag, två veckor efter den stora 700-hövdade och frispråkiga demonstrationen till Mynttorget i Stockholm, kommer det privatstyrda mumlande projektet ”Folkets demonstration” att ha ett stående torgmöte på samma plats.

Dessa två manifestationer som under andra förutsättningar skulle kunnat vara en samlande gemensam sak för alla svenskvänner visar på två olika vägar att gå. Folkets demonstration har tyvärr valt att ständigt ta avstånd från, inte bara alternativa rörelser och åsikter, utan också från själva sanningen om sakernas tillstånd i Sverige.

Är det verkligen så?

Ja, den väg de valt är ju uppenbarligen en slags ”politisk korrekthet light” dvs man drivs av tron på reformer och samförstånd inom ramen för samhällssystemets synsätt och subjektiva regelverk. Låt mig här träda i bevis för detta påstående genom att först återge FD:s proklamerade syfte:

”Regeringen ska avgå. Vi vill ha en regering som värnar om Sverige och svenska medborgare.”

Vad säger dig denna text egentligen? Vad skiljer denna allmänna floskel från den etablerade politiken? Ingenting! Låt oss också titta på FD:s så kallade idéprogram som förtäljer:

”Det primära syftet är att värna landet Sverige, dess medborgare, dess kultur och dess demokratiska, jämställda och sekulära styrelsesätt.”

Här finner vi tyvärr också samma allmänna och ospecificerat meningslösa synsätt. Följdfrågorna kommer naturligtvis enligt följande: Varför ska Sverige värnas? I vems eller vilkas intresse då? Vilka medborgare talar man om? Gäller det svenskar och assimilerade fränder eller gäller det ”den öppna svenskhetens” medborgare som kan inkludera all världens folkslag? Är det alla som fått pass likt utslängd konfetti? Vilken eller vems kultur talar man om? Det finns över 200 kulturbärande nationaliteter i Sverige! Man vill slutligen ”värna det demokratiska. jämställda och sekulära styrelsesättet”.

Jag ställer mig mycket frågande inför denna analys av Sveriges tillstånd, statsskick och samhällssystem. Om det är som FD påstår så förstår jag inte varför man ska demonstrera överhuvudtaget. För mig innebär denna inriktning att man sprider illusioner och hålla svenskarna kvar inom amsagornas ramar.

Kontentan blir att det bara är att rösta vart fjärde år och i övrigt hoppas på något som aldrig kommer. Den logiska slutsatsen är att FD i praktiken är SD:s uppsamlare av missnöjda och fungerar ungefär som hötappen framför åsnan som ständigt försöker nå fram till något som aldrig kommer.

Man vill hålla fåren kvar i fållan!

/Jörgen Kromann, oberoende nationalist


  • Publicerad:
    2016-11-26 18:16